Toelating en aanmelding

Open Dag
Op 25 januari 2020 vanaf 10:30 uur houdt de opleiding een open dag, samen met de andere opleidingen van de Academie voor Theater en Dans. Tijdens de open dag kun je in gesprek gaan met docenten en studenten van de opleiding. Daarnaast kun je lessen bezoeken en presentaties bekijken die representatief zijn voor de opleiding. Ook is het mogelijk een rondleiding te krijgen door Academie voor Theater en Dans.

Aanmeldprocedure

Om je aan te melden moet je beschikken over een Bachelor of Theatre of over vergelijkbare ervaring en/of opleidingsniveau.
Daarnaast moet je bij aanvang van de studie beschikken over een werk- of stageplek (minimaal 8 uur per week inclusief voorbereiding) binnen een van de werkvelden: binnen- en buitenschools, podia en festivals, community art, theaterscholen en -verenigingen.

Om je aan te melden doe je een inschrijvingsverzoek voor de opleiding Theaterdocent Verkort in Studielink (www.studielink.nl). Hiervoor heb je je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Vervolgens ontvang je van ons een e-mailbericht met daarin instructies voor het verdere verloop van de aanmeldprocedure. We raden je aan om zo snel mogelijk de gevraagde documenten in te dienen (dit is een papieren 1e ronde) zodat we je ook kunnen berichten of je door mag naar de 2e ronde.

Via het e-mailbericht zal worden gevraagd naar:

 • een digitale pasfoto, bij voorkeur in kleur (Let op! Het bestand moet in het formaat .jpg, .gif of .png zijn en niet groter dan 3 MB)
 • een motivatiebrief, aanbevelingsbrief van iemand uit het werkveld en CV, per document niet groter dan 3 MB
 • via het e-mailbericht ontvang je ook informatie over de in te dienen schriftelijke opdrachtWe starten de selectieprocedure met een zogenoemde 'papieren ronde'. Hierin kijken we of je voldoet aan de ingangseisen voor het verkorte traject. Kandidaten met een Bachelor in Theatre, stromen in principe altijd door naar de tweede selectieronde. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een motivatiebrief die laat zien dat de opleiding niet geschikt is voor de student) is dat niet het geval. Van de kandidaten zonder Bachelor in Theatre wordt gekeken of het ingangsniveau vergelijkbaar is met de Bachelor in Theatre.

Verder organiseren we twee selectie-weekenden (ronde 2 & ronde 3). Tijdens deze weekenden trekken studenten en docenten twee dagen intensief met elkaar op. Door samen te werken, te eten en een theatervoorstelling te bezoeken krijgen we een helder beeld van elkaar. Tijdens dat weekend vinden er met alle kandidaten intakegesprekken plaats.

Data

Tweede selectieronde: zaterdag 11 en zondag 12  mei 2019
Derde selectieronde: zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019Instapcompetenties
Wij zoeken gemotiveerde studenten die beschikken over de volgende instapcompetenties:

 • nieuwsgierigheid
 • artistiek vermogen
 • creĆ«ren
 • empathie
 • initiatief
 • inzet
 • leervermogen
 • ondernemerschap
 • reflectie
 • samenwerken
 • visie
 • zelfontwikkeling

Deze competenties worden getoetst gedurende een schriftelijke toelatingsronde en een toelatingsweekend waarin de studenten verschillende opdrachten krijgen.

De datum van de deadline voor aanmelden en indienden documenten eerste ronde is 1 mei 2019.

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar: atd-theaterdocent-verkort@ahk.nl
of bellen met Jolien Scholte 020-527 7684, aanwezig op ma-di-don 10.00-17.00 uur

Delen