Aanmeldprocedure vanaf 1 december 2022

Om je aan te melden moet je beschikken over een Bachelor of Theatre of over vergelijkbare ervaring en/of opleidingsniveau.
Daarnaast moet je bij aanvang van de studie beschikken over een werk- of stageplek (minimaal 8 uur per week inclusief voorbereiding) binnen een van de werkvelden: binnen- en buitenschools, podia en festivals, community art, theaterscholen en -verenigingen.

Vanaf 1 december 2022 is het mogelijk om je aan te melden en dat doe je middels een inschrijvingsverzoek voor de opleiding Theaterdocent Verkort in Studielink (www.studielink.nl). Hiervoor heb je je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Vervolgens ontvang je van ons een e-mailbericht met daarin instructies voor het verdere verloop van de aanmeldprocedure. De opleiding Theaterdocent is een voltijd opleiding met een vrijstelling, dit betekent dat je je via Studielink aanmeldt voor een voltijd opleiding met een twee jarig programma.

Omdat het formeel gezien dus een voltijdsopleiding is betekent dit dat dat je je via Studielink aanmeldt voor een voltijd opleiding met een twee jarig programma. Door die vrijstelling is het onderwijs dat je volgt in de praktijk deeltijd wat wil zeggen: je volgt onderwijs op de maandagen en 8-10 weekenden per jaar en werkt daarnaast 6 uur in de praktijk als theaterdocent. 

We raden je aan om zo snel mogelijk de gevraagde documenten in te dienen (dit is een papieren 1e ronde) zodat we je ook kunnen berichten of je door mag naar de 2e ronde.
Deadline zondagavond 7 mei 23.00 uur

Geplande selectiedata 2023 zijn:
maandagavond 15 mei met aansluitend het weekend van 20 en 21 mei (tweede weekend)
zaterdag 3 juni en zondag 4 juni

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de opleiding vragen we je om bovenstaande twee weekenden en de maadagavond 15 mei aanwezig te zijn. Zo krijg jij een duidelijk beeld van de opleiding en of deze je past. En krijgen wij een duidelijk beeld of je start bekwaam bent om de opleiding te gaan volgen. 

Via het e-mailbericht zal worden gevraagd naar:

  • een digitale pasfoto, bij voorkeur in kleur (Let op! Het bestand moet in het formaat .jpg, .gif of .png zijn en niet groter dan 3 MB)
  • een motivatiebrief, aanbevelingsbrief van iemand uit het werkveld en CV, per document niet groter dan 3 MB
  • via het e-mailbericht ontvang je ook informatie over de in te dienen schriftelijke opdracht

We starten de selectieprocedure met een zogenoemde 'papieren ronde'. Tijdens deze ronde bekijken we het CV, de referenties, je antwoorden op een aantal inhoudelijke vragen en je motivatie. We kijken hierbij naar of je voldoet aan de ingangseisen voor het verkorte traject. Kandidaten met een Bachelor in Theatre, stromen in principe altijd door naar de tweede selectieronde. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een motivatiebrief die laat zien dat de opleiding niet geschikt is voor de student) is dat niet het geval. Van de kandidaten zonder Bachelor in Theatre wordt gekeken of het ingangsniveau vergelijkbaar is met de Bachelor in Theatre.

 

 

 


Instapcompetenties

    nieuwsgierigheid
    artistiek vermogen
    pedagogisch vermogen
    creĆ«ren
    empathie
    initiatief
    inzet
    leervermogen
    ondernemerschap
    reflectie
    samenwerken
    visie
    zelfontwikkeling

Deze competenties worden getoetst gedurende een schriftelijke toelatingsronde en een toelatingsweekend waarin de studenten verschillende opdrachten krijgen.

Mocht je interesse hebben in de opleiding en je overweegt om je aan te melden dan graag contact opnemen met Jolien Scholte.

Eerst volgende selectie (2e ronde, 1e rond is namelijk de 'papieren ronde'') is maandagavond 15 mei, zaterdag 20 en zondag 21 mei, op alle data dien je aanwezig te zijn. Mocht je toegelaten zijn tot de laatste ronde dan dien je zaterdag 3 juni en zondag 4 juni aanwezig te zijn.

Deadline voor indienen is zondagavond 7 mei 23.00 uur

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen over de opleiding kun je een e-mail sturen naar: corina.lok@ahk.nl of bellen met 06-396 69622.
Voor vragen over de procedure of de selecties kan je contact opnemen met  jolien.scholte@ahk.nl, (werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag 10.00-17.00 uur).

 

aanmeldingsprocedure vanaf 1 december 2022

Vanaf 1 december 2022 is het mogelijk om je aan te melden voor de selectie en dat doe je middels een inschrijvingsverzoek voor de opleiding Theaterdocent Verkort in Studielink (www.studielink.nl)
Hiervoor heb je je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Vervolgens ontvang je van ons een e-mailbericht met daarin instructies voor het verdere verloop van de aanmeldprocedure. De opleiding Theaterdocent is een voltijd opleiding met een vrijstelling. Door die vrijstelling is het onderwijs dat je volgt in de praktijk deeltijd wat wil zeggen: je volgt onderwijs op de maandagen en 8-10 weekenden per jaar en werkt daarnaast 6 uur in de praktijk als theaterdocent.

Omdat het formeel gezien dus een voltijdsopleiding is betekent dit dat dat je je via Studielink aanmeldt voor een voltijd opleiding met een twee jarig programma. We raden je aan om zo snel mogelijk de gevraagde documenten in te dienen (dit is een papieren 1e ronde) zodat we je ook kunnen berichten of je door mag naar de 2e ronde. Let op: de aanmelding is voor het studiejaar 2023-2024
Geplande selectiedata 2023 zijn:
3e ronde voor kandidaten die in maart zijn geweest, maandagavond 15 mei met aansluitend het weekend van 20 en 21 mei.
2e ronde voor kandidaten die later zijn ingestroomd: maandagavond 15 mei met aansluitend het weekend van 20 en 21 mei plus 3e ronde in het weekend van 3 en 4 juni.

Je dient op al deze data aanwezig te zijn om mee te kunnen doen aan de selectieprocedure. 

Via het e-mailbericht zal worden gevraagd naar:

  •     een digitale pasfoto, bij voorkeur in kleur (Let op! Het bestand moet in het formaat .jpg, .gif of .png zijn en niet groter dan 3 MB)
  •     een motivatiebrief, aanbevelingsbrief van iemand uit het werkveld en CV, per document niet groter dan 3 MB
  •     via het e-mailbericht ontvang je ook informatie over de in te dienen schriftelijke opdracht

Mocht je interesse hebben in onze opleiding maar bovenstaande data zijn niet mogelijk, neem dan contact op met Jolien Scholte. jolien.scholte@ahk.nl

Delen