Wat leer je tijdens de studie?

Tijdens je studie werk je opdrachtgericht en ontwikkel je jouw persoonlijke verbeeldingskracht. Hoe creëer jij een nieuwe beeldende wereld die spannende vragen en verwondering oproept? Je wordt volop gevoed met vakmatige kennis en inspiratie. Je maakt diverse studiereizen, waar je het vakgebied ook internationaal verkent. Je krijgt les in kleine groepjes en jouw persoonlijke creatieve ambities staan centraal. We zijn de enige Nederlandse opleiding theatervormgeving die onder één dak zit met alle andere theater- en dansdisciplines. Daardoor werk je al tijdens je studie intensief samen met studenten van andere disciplines aan eigenzinnige projecten en voorstellingen. Bovendien heb je toegang tot uitstekende faciliteiten: jouw ontwerpen kun je 1-op-1 realiseren in samenwerking met ons decoratelier, kostuumatelier, het ID-Lab en afdeling theatertechniek.

Onder het kopje Docenten zie je welke docenten welk vak geven, zo krijg je gelijk een totaalbeeld van de diversiteit aan vakken die je tijdens je studie tegenkomt. 

Programma in studiejaren

• Je verkent in een breed lespakket de drie deelgebieden van het vak scenografie: het beeld in relatie tot de ruimte, het lichaam en digitale media. Je leert met heldere faseringen een eigen ontwerpproces vorm te geven.
• Je volgt tien ontwerpblokken, begeleid door vooraanstaande ontwerpers. Veel blokken sluit je, na een intensief creatief proces, af met een presentatie van het 1-op-1-eindresultaat. Geen schaalmodel, maar jouw ontwerp op ware grootte. Zo leer je procesgericht werken: je weet hoe je jouw creatieve ideeën daadwerkelijk realiseerbaar maakt.
• Je legt een artistieke en theoretische basis met vakken als kunstgeschiedenis, kostuumgeschiedenis, filosofie, theatergeschiedenis en dramaturgie. Je leert een artistieke dialoog te voeren.
• Je wordt ambachtelijk vaardig met vakken als maquettebouw, digitale technieken, staal- en houtbewerking, naaien, patroontekenen en theatertechniek. Je onderzoekt materialiteit, bezoekt voorstellingen en kijkt backstage bij decor- en kostuumateliers: hoe is de uitvoering van het ontwerp georganiseerd?

• De tweede helft van de studie werk je steeds zelfstandiger en staat in het teken van jouw individuele ontwikkeling: wat zijn jouw artistieke verlangens en wat heb je nodig om die verder te brengen?
• In het derde jaar doe je praktijkervaring op als assistent-ontwerper bij een theater- of dansgezelschap of autonome maker. Ook maak je met medestudenten eigen voorstellingen, bijvoorbeeld in ons multimediale ID-lab of op Oerol en onderzoek je biobased ontwerpen (waarbij je zelf nieuwe materialen maakt met ‘afval’).
• Tijdens je vierde studiejaar ontwikkel je zelf decor- of kostuumontwerpen voor afstudeerproducties binnen creatieve teams van studenten van onze Academie. Je kunt ook zelf een project of autonome theatrale installatie initiëren. Daarnaast presenteer je jouw beeldend werk in een digitaal portfolio en maak je plannen voor de eerste tijd na de studie.

Delen