Eerste jaar

Hiernaast zie je wat je bijvoorbeeld doet in het eerste jaar van de opleiding Scenografie. De eerste twee studiejaren zijn gericht op het verkennen van het vakgebied; het ruimtelijke beeld, de kostumering, de belichting. De studie is thematisch opgezet rondom deze deelgebieden, met een breed lespakket waarbij je met zo veel mogelijk aspecten van het vak in aanraking komt. Tegelijkertijd leg je een artistieke en theoretische basis met het volgen van de vakken kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing, filosofie, theatergeschiedenis en dramaturgie.

Delen