Heeft scenografie studeren zin in tijden van COVID-19?

Ja! De huidige COVID-19 pandemie beïnvloedt het reilen en zeilen binnen het Nederlandse onderwijs en dus ook die binnen onze opleiding. We geven de studieprogramma’s van de verschillende jaargroepen vanzelfsprekend vorm aan de hand van de landelijke maatregelen. Dat levert beperkingen op, maar tot ons plezier hebben die beperkingen in het afgelopen jaar ook nieuwe creatieve wegen opgeleverd die het onderwijs op diverse punten ten goede hebben geïnnoveerd. De inhoudelijke kern van alle studieonderdelen blijft overeind, de vorm van de vakken wordt waar nodig aangepast.

Omdat we onder praktijkonderwijs vallen wordt er inmiddels weer gedeeltelijk fysiek lesgegeven op onze Academie, zo ook bij onze opleiding scenografie. Daarbij geven wij voorrang aan vakken die zonder de ruimte en faciliteiten van de school minder goed haalbaar zijn, zoals modeltekenen, naai-instructies en videolessen. Vakken die zich gemakkelijker lenen voor online onderwijs, zoals theorievakken, worden momenteel nog online gegeven.  

We zien het als een uitdaging om te blijven denken in mogelijkheden. En laten de pandemie ook actief de toekomst van ons vakgebied en daarmee ook het curriculum van onze opleiding bevragen. We gebruiken het om de studie door te ontwikkelen. We zijn blij en trots om te zien dat onze huidige studenten ook in deze tijd een hele relevante ontwikkeling in hun studie door te maken en buiten gevoel voor de fysieke theatrale ruimte ook een groot bewustzijn ontwikkelen over de digitale theatrale ruimte. We houden de fysieke en mentale gezondheid van onze studenten in het oog en blijven - ook samen met hen - zoeken naar een fijne en constructieve balans in het curriculum tussen online en offline onderwijs.

Delen