Hoe doen ze het bij ... Productie Podiumkunsten?

Alle opleidingen van de Academie voor Theater en Dans zoeken nieuwe wegen om lessen op creatieve manieren online door te laten gaan. Welke oplossingen worden hiervoor bedacht? Hier laten we zien hoe dit in zijn werk gaat bij de Opleiding Productie Podiumkunsten (OPP).

Na het eerste bericht dat de school dicht zou gaan vanwege de richtlijnen rondom het coronavirus heeft de OPP keihard gewerkt om de onlinevoortgang van de lessen te organiseren. Dankzij de enorme betrokkenheid en inzet van het kernteam, studenten, docenten en ondersteuners is het gelukt om de meeste lesprogramma’s online weer op te pakken.

‘We merken hoe belangrijk het is voor de studenten dat het onderwijsprogramma doorgaat. Het biedt houvast in deze rare tijd. Onderwijs volgen geeft invulling aan de dag en de studenten vinden het over het algemeen heel prettig dat de lessen doorgaan’, vertelt artistiek leider Saundra Williams.

Omschakelen naar online lesgeven

Ook bij de opleiding Productie Podiumkunsten was de omschakeling naar online lesgeven groot. De leden van het kernteam – bestaande uit artistiek leider Saundra Williams, onderwijs/stage coördinatoren Merel Eijkelhof,  Lisa Schiphorst en Tessa van Lier – hebben zich stevig moeten verdiepen in de wereld van het online les geven. De kerndocenten/mentoren Joyce Woudenberg en Sophie van Hoorn, de roosteraar Maartje van der Heide en onderwijsassistent Charlotte Keizer zijn hierbij onmisbaar.

‘We zijn dan ook extra trots om te zien de online lessen inmiddels zo goed lopen’, aldus Saundra. ‘Er zijn naast de lessen nog genoeg uitdagingen waar wij als opleiding mee te maken krijgen. De aandacht voor de afstudeerprogramma’s van de vierdejaars, die natuurlijk nog steeds graag hun diploma zonder studievertraging willen ontvangen, het nadenken over de selectie van de nieuwe lichting OPP-studenten, het zorgen voor een vervangend programma van stages en projecten die niet meer doorgaan. Genoeg te doen dus. Maar met zo een fijn team en betrokken studenten geloof ik dat we elkaar door deze onwerkelijke tijd heen helpen’.

Sommige projecten, die niet in een online variant aangeboden kunnen worden, zijn verschoven of zelfs komen te vervallen. Zo is bijvoorbeeld het bijzondere project dat onze tweedejaars studenten zouden starten bij het Eurovisie Songfestival helaas niet doorgegaan. Met de toezegging dat zij volgend jaar zeker weer de samenwerking met onze opleiding zullen opzoeken hebben onze studenten moeten berusten in het wegvallen van dit unieke project waar zij zo naar uitgekeken hebben.

Hoe zitten de OPP’ers erbij?

Iedereen is thuis aan het werk. Hier laten we de mensen bij de Opleiding Productie Podiumkunsten aan het woord en vragen we hoe het gaat.

Tiddo Siertsema, eerstejaarstudent
Online gesprek
Tiddo maakt een foto vanuit zijn thuiswerkplek. Hij is in gesprek met medestudenten en studieleiding over het online onderwijsprogramma.

Sam Kosterman, vierdejaarsstudent
Zen-moment
‘Even een leuk zen-fotootje, na m’n rondje hardlopen. Heerlijk als een boeddha op mijn balkon van de zon genoten’.

Milou Margaroli, eerstejaarsstudent
Geen publieksherdenking op 4 mei
Milou is thuis aan het werk. De eerstejaars hebben een vol online programma. Ze volgen vakken als Projectmanagement, Dramaturgie en Filosofie. De lessen gaan grotendeels door, maar jammer genoeg kan niet alles online worden aangeboden. Milou vindt het ontzettend jammer dat het vak Voorstellingsorganisatie deels gecanceld is door de richtlijnen rondom het coronavirus. De studenten zijn altijd onderdeel van de publieksherdenking van 4 mei op de Dam. Dat gaat dit jaar helaas niet door.

 

Saundra Williams, artistiek leider
Energie om door te gaan
‘Vanuit mijn thuiswerkplek ben ik online in  gesprek met eerstejaarsstudenten van de Opleiding Productie Podiumkunsten over hun studievoortgang en het online onderwijsprogramma. Het is fijn om met de studenten af te stemmen hoe het met ze gaat en hoe ze met deze onwerkelijke situatie omgaan. Van de vierdejaars OPP-studenten kreeg het kernteam een mooie bos bloemen en doos chocolaatjes. Een ontzettend leuke en gewaardeerde verrassing die ons als team ook weer energie geeft om door te gaan.’

Delen