Profiel

De OPP leidt je op tot een vakkundig allround-producent. Tijdens de studie kan je ontwikkelstappen zetten richting zakelijk leider, producent, productieleider, voorstellingsleider, regieassistent, tourmanager en nog veel meer.

Productieleider

De productieleider geeft leiding aan de organisatie van het artistieke proces. Hij is, samen met het artistieke team, verantwoordelijk voor het idee, de opzet, planning, uitvoering en afronding van een productie. De productieleider vertaalt de droom van de makers en creëert de optimale omstandigheden waarin de voorstelling gemaakt kan worden. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor mensen en middelen en is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Ook de coördinatie van de tournees en de organisatie van het hele gezelschap of festival kunnen tot de taken van de productieleider behoren. Hij voelt zich verbonden met de visie en de artistieke noodzaak van de makers.

De productieleider is in staat binnen de gegeven tijd, ruimte en middelen de juiste afwegingen en beslissingen te nemen. Daarin is hij dé schakel. In de samenwerking met makers is de productieleider een zeer belangrijke ‘partner-in-crime’. 

Extra verdiepingsmogelijkheden

De creative producer (of creatief producent) werkt vanuit een uitgesproken creatieve visie en missie. Hij produceert het werk van makers die bij zijn invalshoek passen. Hij herkent en ontwikkelt de potentie van deze kunstenaars vanuit zijn eigen artistieke profiel. De creative producer is een succesvol cultureel ondernemer. Zijn ondernemerschap is gebaseerd op artistieke inhoud.

De creative producer werkt in langdurige samenwerkingsverbanden en creëert maatschappelijk, politiek en financieel draagvlak. Hij maakt het publiek, de politiek en de financiers mede-eigenaar van het werk dat hij produceert. Ook legt hij verbindingen in zowel de sociale als de culturele omgeving. Zo creëert de creative producer maatschappelijke betrokkenheid, draagvlak en relevantie bij zowel kunstenaar als gemeenschap. Hij is een creatief denker en werkt vanuit de gedachte dat alles een uiting is van artistieke keuzes.

De creative producer is een veelzijdig bemiddelaar die nieuwe onderlinge verbanden creëert. Zo vergroot hij het draagvlak voor de kunst en maakt hij productie- en financieringsmodellen sterker en onafhankelijker.

De voorstellingsleider heeft de organisatorische verantwoordelijkheid tijdens repetities en voorstellingen, zowel in de repetitieruimte als op het toneel. De voorstellingsleider werkt veel bij opera’s, musicals, ballet en andersoortige grootschalige producties.

De voorstellingsleider (ook wel stagemanager genoemd) heeft contact met zangers, dansers en acteurs en met de technici van zowel het gezelschap als het theater. Hij zorgt ervoor dat de omstandigheden zo zijn dat iedereen optimaal kan functioneren, geeft de cues voor licht- en geluidstanden en changementen en zorgt zo voor de technische coördinatie tijdens de gehele voorstelling. 

De regie-assistent werkt met en naast de regisseur, en is verantwoordelijk voor het creëren van de juiste omstandigheden in het repetitielokaal. Hij zorgt voor repetitieschema’s en is de brug tussen alles wat er in het repetitielokaal gebeurt en de productieleider. De regie-assistent houdt binnen het gezelschap/de organisatie iedereen op de hoogte van voortgang en communiceert met alle afdelingen van het gezelschap. Ook souffleert hij zonodig tijdens de repetities en faciliteert eventuele tekstrepetities. Hij houdt aantekeningen bij in het script van de afspraken die worden gemaakt en draagt zorg voor repetitiedecor- en rekwisieten, alles om de repetities optimaal te laten verlopen.

Delen