Naar inhoud
 

Stay updated on the latest activities

Follow us on Facebook

Mime en Spel zijn de twee kernvakken van de opleiding. De mime- en spellessen worden op uiteenlopende wijzen en door verschillende docenten gegeven. Zo maak je actief met de volle breedte van het vak kennis.

Uitgangspunt van de mimelessen is de mime corporel, een bewegingsleer die houdingen, handelingen en bewegingen van het menselijk lichaam analytisch benadert, om van daaruit theatrale mogelijkheden te ontwikkelen. De mime corporel en de adaptaties daarvan vormen het fundament van de opleiding. Ook de uitgangspunten van de spellessen zijn de beweging, de analyse van de lichaamstaal en de ruimtelijkheid. Vanuit deze fysieke basis wordt er gewerkt aan de verbeelding, de beleving en de inleving.

Dans, martiale bewegingskunst, acrobatiek, yoga, stem en zang, houdingcorrectie en bewegingscompositie zijn ondersteunende vakken. Daarnaast volg je de theorielessen: dramaturgie, theater- en mimegeschiedenis en muziekgeschiedenis. Alle vakken staan ten dienste van je ontwikkeling als speler en/of maker. Omdat het programma intensief is, vraagt dit een gedisciplineerde houding. Op het einde van de opleiding moet je jouw kwaliteit als speler en/of maker zichtbaar hebben ontwikkeld. Je moet in staat zijn om deze specifieke kwaliteit ook in verschillende projecten te kunnen inzetten. Je kwaliteit is verbonden aan je technische kennis, je eigenheid, je fascinatie en je visie op de mime.

Het programma

Het eerste jaar is een propedeutisch jaar en is voor iedere student op dezelfde wijze opgebouwd. Naast de vaste trainingen en lessen wordt er een workshop lichttechniek aangeboden. Door het jaar heen zijn er verschillende presentaties. Alle spellessen sluiten af met een lespresentatie en iedere student maakt in vijf weken tijd een solo.

In de laatste maand van het studiejaar - het maakproject -  worden de eerste jaars als spelers ingezet in de projecten van de hogere jaars.

Vanaf het tweede jaar worden er naast de verplichte trainingen en lessen tweemaal per jaar projecten aangeboden, waarvoor gerenommeerde theatermakers, regisseurs, choreografen, beeldend kunstenaars en videokunstenaars worden uitgenodigd. Op deze manier maak je kennis met verschillende stijlen en manieren van werken van kunstenaars die in de praktijk werkzaam zijn.

In het eerste semester wordt er in vijf weken tijd een solo of een duet gemaakt.

In het derde jaar ligt de nadruk op het benoemen en de verdieping van je specifieke kwaliteiten. Vanaf het tweede semester wordt er verwacht dat je met een grote mate van zelfstandigheid, maar altijd in overleg met de artistieke leiding, die combinatie van reguliere lessen, workshops en projecten kiest, die het beste past bij je talent en je ambities.

Er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen het spelen en het maken. Je hebt ook de mogelijkheid om een stage te lopen. Op het einde van het derde jaar schrijf je  een afstudeerplan, waarin je benoemt wat je in het vierde jaar nog wilt onderzoeken en ontwikkelen.

In het vierde jaar heb je de mogelijkheid om naast of in plaats van het lesaanbod een individuele leerroute te volgen. Het schrijven van een scriptie maakt onderdeel uit van het afstudeerplan.

Aan het einde van het vierde jaar ben je een zelfstandig werkende, goed getrainde mimespeler en/of mimetheatermaker met een sterk analytisch vermogen en een eigen visie. Je bent gedisciplineerd en stelt jezelf kritisch op. Je technische kennis en je artistieke visie vormen de basis voor je werk.

Playtime 2023

Foto's: Ben van Duin

Begeleiding en beoordeling

Op vaste tijdstippen, drie keer gedurende het propedeusejaar en twee keer per jaar in de hogere studiejaren, wordt iedere student beoordeeld. In deze evaluatievergaderingen onder leiding van de artistiek leider bespreken de docenten de beoordelingen van iedere student. Na de evaluatievergadering bespreekt de artistieke leiding met iedere student de beoordeling en de consequenties daarvan voor het volgende semester of voor het nieuwe studiejaar.  Ook de eigen projecten en de stages worden in een gesprek geëvalueerd. Op deze wijze is er een voortdurend en intensief contact tussen de opleiding en de student.

Delen
 

Stay updated on the latest activities

Follow us on Facebook