Verslag van een dag in het theater

In Nederland bestaat het systeem van reizende voorstellingen. In de meeste theaters in de provincie is het gebruikelijk dat een voorstelling één dag staat. Overdag wordt er gebouwd, belicht etc. en 's avonds speelt de voorstelling. Daarna wordt hij weer afgebroken.

We vragen je om zo’n dag backstage van begin tot eind mee te maken en hiervan vervolgens een verslag te maken. Dit verslag stuur je op, ter attentie van de selectiecommissie.

Het doel van deze mini-stage is tweeledig. Voor jou is het een kennismaking met de dagelijkse praktijk, zodat een realistisch beeld ontstaat van het beroep. De commissie krijgt inzicht in de manier waarop je er naar kijkt, en in hoeverre jij je waarnemingen systematiseert en verwerkt tot een verslag.

Kies ten minste een middelgroot theater, vanaf ongeveer 600 zitplaatsen. Neem contact op met de toneelmeester van het theater; de toneelmeesters van bijna alle theaters kennen het verschijnsel van aspirant-studenten die voor de selectieprocedure een dag stage komen lopen en zijn bereid daaraan mee te werken.

Tot slot: er zijn wel eens aspirant-studenten die al op de een of andere manier werken in een theater. Het verdient dan de voorkeur om voor deze opdracht een heel ander theater te kiezen.

Het verslag van deze dag moet uiterlijk twee weken na je aanmelding binnen zijn bij de opleiding. Maximale lengte van het verslag is drie A4-tjes.

Stuur je verslag naar:the-stp@ahk.nl.

Delen