Huisregels van de Academie

De Academie voor Theater en Dans heeft sinds het studiejaar 2020-2021 een aantal nieuwe huisregels opgesteld om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Hieronder een overzicht.

 • Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. Was/ desinfecteer handen zoveel mogelijk;
 • Wanneer men terugkomt uit een gebied met code oranje of rood is 10 dagen quarantaine verplicht voor komst naar de academie;
 • Studenten en medewerkers hebben uitsluitend toegang tot het gebouw wanneer zij ingeroosterd zijn. Ze beperken hun verblijf in het gebouw zoveel mogelijk tot de geplande activiteit;
 • Wie niet is ingeroosterd maar toch toegang wil tot het gebouw registreert zich bij de receptie;
 • Niet-medische mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst, in de gangen en trappenhuizen. Ze mogen alleen af in de lokalen, studio’s en theaters;
 • Elke ruimte heeft een maximaal aantal toegestane aanwezigen. Dit maximum staat duidelijk op de deur vermeld;
 • Het gebouw wordt elke ochtend professioneel schoongemaakt. Bij de receptie en in de lokalen, studio’s en theaters is extra schoonmaakmiddel aanwezig om indien gewenst zelf oppervlakken extra schoon te maken;
 • 1,5m afstand moet worden gewaarborgd tussen alle aanwezigen. Dit geldt dus ook voor huis- en klasgenoten;
 • De kantine is open. Mondkapjes mogen hier alleen af als men aan de tafels zit. De vloermarkeringen geven aan waar de stoelen mogen staan;
 • De liften dienen alleen te worden gebruikt door technisch personeel, minder valide personen of mensen met relatief veel bagage;
 • In het gehele gebouw is de toegestane looprichting aangegeven. In smallere doorgangen is een voorrangsregeling van toepassing;
 • Zorg zelf voor zoveel mogelijk ventilatie in de ruimten.

Voordat een productie gerealiseerd mag worden moet je als technisch producent in het werkveld, en dus ook als student op de academie, een Productie Risico Inventarisatie en -Evaluatie (PRI&E) opstellen. Sinds de heropening van de academie in september 2020 is hier een extra verplicht document bij gekomen: de Corona Risico Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel de CRI&E. Hierin beschrijf je hoe je de aanwezige risico’s op coronabesmetting van cast, crew en publiek zal vermijden of tot een minimum zal beperken. Dit document moet goedgekeurd worden door de afdeling Facilitaire Zaken voordat je een productie mag realiseren.

Wij streven ernaar om de selectieprocedure voor studiejaar 2021-2022 live te laten plaatsvinden. De kans dat dit online zal gebeuren is echter ook aanwezig.

Van maart 2020 t/m juli 2020 zijn alle lessen online voortgezet. Dit bleek verre van ideaal vanwege de praktische aard van veel lessen. Omdat de klassen van de opleiding Design & Technologie uit maximaal 12 studenten bestaan is vanaf september 2020 live onderwijs weer grotendeels mogelijk geworden. Wel zijn uit voorzorg een aantal theorievakken nog online gebleven, denk aan dramaturgie en ARBO. Vanaf blok 2 (19 oktober) worden alle lessen weer live voortgezet. Overleg met de studieleiding aangaande de studievorm is mogelijk als je je niet prettig voelt bij live les. Mocht de situatie daarom vragen, dan zal het onderwijs weer terug gaan naar grotendeels of volledig online.

Momenteel zijn stageplekken in Nederland schaarser dan voorheen. De opleiding heeft echter een groot netwerk en doet via deze weg zijn uiterste best om voor iedereen een geschikte stageplek te vinden. Dit lukt tot nu toe goed.

Ons werkveld heeft het op dit moment zwaar te verduren. Echter, deze pandemie gaat een keer voorbij en evenementen zullen altijd bestaan, in de ene vorm of de andere. Mensen zoeken voortdurend naar vormen om zichzelf of anderen te vermaken, of om iets te creëren. Omdat de opleiding zo breed is en aanpasbaar aan de interesses van de studenten kunnen studenten hierop inspringen. Daarnaast is binnen de evenementenindustrie de beste plek om nu te zitten op school, zodat je genoeg kennis hebt om deze wereld weer op te bouwen zodra dat weer kan.

Delen