Aanmelden en selectie

Deadline aanmelden studiejaar 2020-2021: 27 april 2020.

Aanmeldprocedure

De eerste ronde is een schriftelijke ronde, waarbij je de volgende documenten moet aanleveren:

 • Een ingevuld aanmeldformulier.
 • Je cv.
 • Een referentiebrief.
 • Een beschrijving van je professionele werkpraktijk, welke relevante werkervaring heb je in het verleden gehad en hoe ziet jouw huidige praktijk eruit?
 • Een motivatie waarom je deze opleiding wilt volgen.
 • 3 projectbeschrijvingen waarin je een korte toelichting geeft op de aard van het project, de relevantie van het project, jouw functie en op welke manier dit project heeft bijgedragen aan jouw professionele ontwikkeling:
  • 1 project waar je eerder aan werkte.
  • 1 project waar je momenteel aan werkt.
  • 1 project dat je graag zou willen realiseren (met een motivatie waarom je dit project zou willen realiseren).

Op basis van bovenstaande documenten wordt bepaald of je wordt toegelaten tot de tweede ronde.

De tweede ronde bestaat uit een workshop/presentatiedag en een gesprek met de selectiecommissie.

De data hiervan worden later bekend gemaakt.

Deelnemers aan de master:

 • beschikken over een afgeronde hbo- of wo-bachelor in de kunst- of cultuursector of een bedrijfskundige opleiding met aantoonbare affiniteit en werkervaring in de sector kunst;
 • hebben minimaal twee jaar werkervaring in de kunstensector;
 • kunnen op een overtuigende wijze motiveren waarom zij zich willen ontwikkelen tot creative producer, waaruit de ambitie blijkt als producent de verbinding te willen leggen tussen kunstenaar, publiek en ondernemerschap;
 • hebben een uitgesproken visie op het kunstenveld, kunnen daar kritisch en constructief op reflecteren en zijn in staat om te formuleren op welke manier ze hier een bijdrage aan willen leveren;
 • hebben de potentie zich te ontwikkelen tot producenten die in staat zijn om innovatieve perspectieven te realiseren en op deze manier op een innovatieve en duurzame manier vorm te geven aan het kunstenlandschap. 

Voor meer informatie, neem contact op met: dasgraduateschool@ahk.nl

FAQ

Welke vooropleiding heb ik nodig voor de master Creative Producing? Een bachelor hbo of wo met aantoonbare affiniteit met kunst. Of aantoonbare relevante ervaring in het veld en minimaal twee jaar werkervaring in de kunstensector.

Hoe groot zijn de klassen? De klassen zijn klein, met gemiddeld tien studenten. 

Wat is de gemiddelde leeftijd van studenten? De huidige studenten zijn tussen de 26 en 55 jaar oud.

Uit welke disciplines komen de studenten? De studenten komen uit alle kunstdisciplines, maar ook vanuit andere sectoren die een kruising hebben met kunst, wetenschap, technologie en sociale wetenschappen.

Hoe vaak moet ik naar school? Er zijn vijf onderwijsdagen per maand in een aaneengesloten periode, van zaterdag t/m woensdag. Deze vallen altijd rond het laatste weekend van de maand. 

Wat komen de huidige studenten in de opleiding ‘halen’? De studenten die nu de master Creative Producing volgen hebben verschillende beweegredenen voor hun deelname. Een greep uit hun behoeften: zakelijke en artistieke verdieping, nieuw netwerk, meer creativiteit in hun rol als producent, internationale context, nieuwe modellen ontwikkelen, meer vaardigheden, verdieping sectorbreed, kennis verbreden, reflectie en peer learning, praktische kennis, theorie voor onderbouwde visie en persoonlijke coaching.

Welke lessen worden er gegeven? Er worden lessen gegeven in de volgende gebieden:

 • Kunst en ondernemerschap: bedrijfskunde, ondernemerschap in de kunst.
 • Kunst en de wereld: filosofie/ethiek, sociologie, internationalisering.
 • Kunst en recht: auteursrecht, ondernemersrecht, arbeidsrecht, contractrecht.
 • Kunst en management: managementtheorie en intervisie.

Uit welke werkvormen bestaat de opleiding? Uit lezingen van (inter)nationale gasten, workshops, lessen, groepsgesprekken, peer learning, presentaties en persoonlijke coaching.

Welke coaches gaan mij begeleiden? Er zijn coaches uit alle disciplines, zie Coaches en docenten.

Is het onderwijs overdag? Het grootste deel is overdag, maar tijdens de vijf dagen op school wordt er soms ook 's avonds onderwijs gegeven.

Op hoeveel zelfstudie moet ik rekenen? Naast de vijf onderwijsdagen ben je gemiddeld drie dagdelen (12 uur) per week kwijt aan zelfstudie. Hoe je deze tijd per week verdeeld is uiteraard aan jezelf.

Wat is de voertaal van de opleiding? De voertaal is Nederlands.

In welke taal is het onderwijsmateriaal? In het Nederlands en Engels.

Gaan we met de opleiding ook naar het buitenland? Ja. We vragen alle studenten om een internationale conferentie te bezoeken waarin ze ook workshops volgen. Daarvoor reserveren we een bijdrage van € 500 per student. Daarnaast gaan we een keer in groepsverband naar het buitenland (binnen Europa).

Kunnen internationale studenten de opleiding Creative Producing ook volgen? Ja, dat kan. De voertaal van de opleiding is Nederlands, internationale studenten kunnen de opleiding volgen als zij Nederlands kunnen verstaan en lezen. Zij mogen zelf in het Engels spreken en schrijven. 

In hoeverre in de opleiding internationaal georiënteerd? We hebben een lesreeks Internationalisering en daarnaast persoonlijke coaching op internationalisering. Ook is er contact met buitenlandse peers en gaan we een keer in groepsverband binnen Europa op pad.

Wat is het collegegeldtarief? Als dit je eerste masteropleiding is dan geldt voor Nederlandse en EU-studenten het wettelijke collegegeldtarief van EUR 2.143. Voor een Nederlandse student die een tweede masteropleiding volgt en voor een niet EU-student geldt het wettelijke instellingstarief van EUR 5.200.

Toch nog een vraag? Mail dascreativeproducing@ahk.nl of bel +31 (0)20 527 7666. We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

 

Delen