Naar inhoud
 
 

Meld je aan voor een informatieavond

 

Meld je aan voor één van onze lezingen

 

Heb je een vraag over de opleiding?

Neem contact met ons op

The world won't change itself. Dat geldt ook voor de wereld van de kunsten. Er is behoefte aan kritische producers met een duidelijke eigen visie, die voorbij bestaande structuren en disciplines denken en werken. DAS Creative Producing is er voor hen.

Wat is creatief produceren? Lees hier het artikel van Culturele Vacatures

‘Resistance and change often begins in art.’
Ursula K. Le Guin

De master DAS Creative Producing is een tweejarige, interdisciplinaire deeltijdopleiding voor projectleiders, producenten, zakelijk leiders, curatoren die zich willen ontwikkelen tot creative producer. Zij werken in alle kunstdisciplines, onder andere: theater, film, muziek, digital art, beeldende kunst en dans. Binnen de master ontwikkel je een eigen artistieke en maatschappelijke visie. Je onderzoekt de relatie van kunst met gemeenschap, duurzaamheid, inclusiviteit, ondernemerschap, interdisciplinair werken en politiek. 

Creative producer als inclusieve verbinder
In de veranderende wereld van de kunsten is er behoefte aan kritische producers met een duidelijke eigen visie, die voorbij bestaande structuren en disciplines denken en werken. Dit vraagt om nieuwe manieren van produceren. Om creative producers die op basis van hun visie en gedeelde waarden kunstenaars, gemeenschap en financiers verbinden. Dit doen ze op vernieuwende, duurzame en inclusieve wijze. Daarmee realiseren ze kunstprojecten in de gemeenschap met een maatschappelijke urgentie, draagvlak en mede-eigenaarschap van alle partijen.

Visie
De master DAS Creative Producing is ervan overtuigd dat kunst een bijdrage kan leveren om de wereld pluriform(er), gelijkwaardig(er) en duurza(a)m(er) te maken en wederkerige(r) relaties te bewerkstelligen.   

Missie
Onze missie is om creative producers op te leiden die volgens de methode van creative producing (creatief produceren) werken. Deze methode is geënt op het verbinden van drie domeinen: gemeenschappen, kunstenaars en financiers. In deze methode staan de waardes pluriformiteit, gelijkwaardigheid, duurzaamheid en wederkerigheid centraal. Creative producers passen de methode creative producing toe in hun artistieke/werk praktijk en realiseren zo projecten en –processen die de werking van kunst hebben: het in proces zetten en verbeelden van een mogelijke wereld. 

Colleges, werkgroepen en workshops
Tijdens de opleiding ben je als student één keer per maand vijf aaneengesloten dagen aanwezig op DAS Graduate School in Amsterdam. Naast colleges, werkgroepen en workshops met je eigen leerjaar werken de eerste- en tweedejaars samen in verschillende onderdelen. Je onderzoekt het producentschap door interactie met medestudenten, kunstenaars en professionals uit verschillende disciplines. Je werkt in kleine groepen en krijgt persoonlijke coaching. De voertaal is Nederlands, het onderwijsmateriaal is grotendeels in het Engels. Meer over het studieprogramma

Lezingenserie Producing the Future
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de maandelijkse lezingenserie Producing the Future. De sprekers zijn kunstenaars, filosofen, wetenschappers, producenten en activisten die een vooruitstrevende rol spelen binnen het huidige discours over de kunstensector, media en samenleving. In de lezingen staan hun persoonlijke motivatie, visie en ervaringen in het veld centraal. Meer over de lezingen

Aanmelden en selectie
Bekijk de toelatingseisen en de procedure: Aanmelden en selectie. Aanmelden voor de lichting 2023-2025 kan vanaf januari 2023. De eerste selectieronde is schriftelijk.

Opleidingsgegevens
Artistieke leidingGwenoële Trapman & Marijke Schaap
Studielast60 EC
Studieduur2 jaar, deeltijd
VoertaalNederlands
CROHO-code49138
GraadMaster of Arts (MA)

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

DAS Graduate School

De opleiding Creative Producing is onderdeel van DAS Graduate School. DAS is opgericht door de Academie voor Theater en Dans om haar master-, derde cyclus- en onderzoeksprogramma's samen te brengen onder één dak.

Delen
 

Meld je aan voor een informatieavond

 

Meld je aan voor één van onze lezingen

 

Heb je een vraag over de opleiding?

Neem contact met ons op