DAS-CP_image-header-site.jpg
 

The world won't change itself. Dat geldt ook voor de wereld van de kunsten. Er is behoefte aan kritische producers met een duidelijke eigen visie, die voorbij bestaande structuren en disciplines denken en werken. DAS Creative Producing is er voor hen.

De master DAS Creative Producing

De master DAS Creative Producing - Entrepreneurship in the Arts is een tweejarige, interdisciplinaire en internationaal georiënteerde deeltijdopleiding voor projectleiders, producenten, zakelijk leiders, curatoren die zich willen ontwikkelen tot creative producer. Zij werken in alle kunstdisciplines: theater, film, muziek, digital art, beeldende kunst en dans. Binnen de master ontwikkel je een eigen artistieke en maatschappelijke visie. Je onderzoekt de relatie van kunst met gemeenschap, duurzaamheid, inclusiviteit, ondernemerschap, interdisciplinair werken en politiek. Bovendien verken je de consequenties van de groeiende interdisciplinariteit van projecten, internationaal produceren, regelgeving, financiële aspecten, aansprakelijkheids issues, et cetera.

Creative producer als inclusieve verbinder

In de veranderende wereld van de kunsten is er behoefte aan kritische producers met een duidelijke eigen visie, die voorbij bestaande structuren en disciplines denken en werken. Dit vraagt om nieuwe manieren van produceren. Om creative producers die op basis van hun visie en gedeelde waarden kunstenaars, gemeenschap en financiers verbinden. Dit doen ze op vernieuwende, duurzame en inclusieve wijze. Daarmee realiseren ze kunstprojecten in de gemeenschap met een maatschappelijke urgentie, draagvlak en mede-eigenaarschap van alle partijen. 

‘Resistance and change often begins in art.’ Ursula K. Le Guin

Colleges, werkgroepen en workshops

Tijdens de opleiding ben je als student één keer per maand vijf aaneengesloten dagen aanwezig op DAS Graduate School in Amsterdam. Naast colleges, werkgroepen en workshops met je eigen leerjaar werken de eerste en tweedejaars ook samen in verschillende onderdelen. Je onderzoekt het producentschap door interactie met (internationale) medestudenten, kunstenaars en professionals uit verschillende disciplines. Je werkt in kleine groepen en krijgt persoonlijke coaching. De voertaal is Nederlands, het onderwijsmateriaal is grotendeels in het Engels. Meer weten over het curriculum?

Lezingenserie Producing the Future

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de maandelijkse lezingenserie Producing the FutureDe sprekers zijn kunstenaars, filosofen, wetenschappers, producenten en activisten die een vooruitstrevende rol spelen binnen het huidige discours over de kunstensector, media en samenleving. In de lezingen staan hun persoonlijke motivatie, visie en ervaringen in het veld centraal.

 

Aanmelden en selectie

De deadline voor het aanmelden voor het studiejaar 2020-2021 is 7 april 2020. De eerste selectieronde is schriftelijk. Voor de specifieke toelatingseisen en de procedure verwijzen we je naar de pagina Toelating en selectie.

 

 

Over DAS Graduate School

De opleiding Creative Producing is onderdeel van DAS Graduate School. DAS is opgericht door de Academie voor Theater en Dans om haar master-, derde cyclus- en onderzoeksprogramma's samen te brengen onder één dak. Lees meer over DAS Graduate School

Calendar

Delen