Opleiding Urban Contemporary (JMD)

Een studiejaar is ingedeeld in drie blokken van ongeveer 9 weken. In de ochtenden oefenen onze studenten technische vaardigheden.

In de middagen worden creatieve vermogens aangesproken. Onze studenten werken dan samen met de andere studenten uit eigen en andere jaren aan zelf-gekozen prestaties. Tegelijkertijd ontwikkelen zij podiumervaring in de presentaties en voorstellingen.

In het tweede jaar wordt binnen de verschillende vakgebieden het creatieve aspect van de dans meer benadrukt. Het werken aan een eigen choreografie wordt in dit jaar sterk gestimuleerd.
In het derde en vierde en jaar lopen de studenten stage bij dansgroepen, muziektheater- of musicalproducties. Daarnaast kunnen ze als stage ook eigen dans/musicalproductie doen of studeren aan een buitenlandse opleiding.

Onderwijsprogramma
Het onderwijsprogramma heeft als uitgangspunt -natuurlijk leren-: Van het Geheel van dans-, en muziektheater naar Deel ( de aparte vakken).
Naast de vaardigheidstrainingen in de ochtend kiest de student, al naar gelang de prestatie, welke docenten of workshops nodig zijn om de prestatie, - waarbij het leerproces en niet het einddoel voorop staat - te kunnen doen. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan workshops compositie, spel, solo- en ensemblezang, en  repertoire.)

Onze studenten stellen ook hun eigen leerdoelen vast aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen, waarbij zij begeleid worden door een tutor.Theoretische vakken als dans/kunstgeschiedenis, anatomie en blessurepreventie zijn geintegreerd in het ochtend- en middagprogramma.

Regelmatig worden er lessen gegeven door gastdocenten uit binnen- en buitenland. Gedurende de gehele studie worden er voor de studenten nieuwe choreografieƫn gemaakt door eigen docenten en gastchoreografen. Maar ook is er voor onze studenten ruimte om zelf stukken te maken en zij krijgen begeleiding bij de theatertechnische en productionele aspecten van voorstellingen.

Beoordeling en begeleiding
Een intensief studieprogramma zoals in Amsterdam vergt veel van de dansers, daarom hanteert de opleiding een gespecialiseerd systeem van begeleiding. Hiervoor zijn vijf tutoren aanwezig die de studie begeleiden, tevens zijn er gesprekken met een jaarmentor.

Aan elk einde van een blok is een beoordelings- en reflectiemoment. Er wordt samen teruggeblikt op het leerproces, en vooruitgekeken naar volgende leerstappen. Het is ook het moment van de verzilvering van het  harde werken (techniek, werkproces en performance) in studiepunten. De studiepunten zijn bepaald op grond van de hoeveelheid tijd die aan iets is besteed, maar worden alleen toegekend als er ook kwaliteit is geleverd en vooruitgang is geboekt. Zo wordt direct helder wat er is blijven liggen en hoe het verder moet. (Sommige theorieonderdelen worden schriftelijk, of via het schrijven van een paper getoetst.)

Delen