Auditie pre-NBA 5 september 2020

Open het auditieformulier

Pre-NBA cursus van de Nationale Balletacademie

Omdat het belangrijk is zo jong mogelijk te beginnen met de juiste training bieden wij al aan kinderen die in groep 5 en 6 zitten de mogelijkheid lessen te volgen aan de Nationale Balletacademie.

Pre-NBA 1 (groep 5 basisschool)

In pre-NBA 1 krijgen de kinderen iedere zaterdag een les klassiek ballet en een les werelddans in het gebouw van de Nationale Balletacademie aan de Agamemnonstraat in Amsterdam. De cursus geeft kinderen de mogelijkheid kennis te maken met het meer professionele karakter van de balletlessen op de Nationale Balletacademie en loopt van september tot en met juni. Kinderen stromen niet automatisch door naar pre-NBA 2, maar horen dat begin juni. 

Toelating: middels auditie
Auditiedag voor pre-NBA 1: 5 september 2020 om 13:00 uur
Agamemnonstraat 44, Amsterdam

Cursusduur: het hele schooljaar
Cursuskosten: € 650 (de auditie zelf is gratis)

Pre-NBA 2 (groep 6 basisschool)

In pre-NBA 2 wordt de training weer een stapje serieuzer en wordt het rooster uitgebreid naar 2x per week les. Op zaterdagochtend staat er een klassieke balletles en werelddans op het programma. Op woensdagmiddag een klassieke balletles en bodyconditioning. De lessen vinden plaats vinden in het gebouw van de Nationale Balletacademie aan de Agamemnonstraat in Amsterdam. De cursus loopt van september tot februari.

Kinderen uit pre-NBA 2 stromen niet automatisch door naar de dagelijkse opleiding. In maart staat de zogenaamde auditiecursus op het programma. In deze auditiecursus worden de kinderen voorbereid op de slotauditie. Tijdens de slotauditie wordt er bepaald welke kinderen toegelaten worden tot het eerste jaar van de Nationale Balletacademie, de zogenaamde Nieuwe Lichting. Deze nieuwe lichting volgt in april, mei en juni op woensdag en zaterdag de lessen ter voorbereiding op het eerste jaar.

Toelating: middels auditie
Auditiedag voor pre-NBA 2: 5 september 2020 om 13:00 uur
Agamemnonstraat 44, Amsterdam

Cursuskosten: september tot en met februari + auditiecursus in maart: € 900 (auditie is gratis)
Cursuskosten: nieuwe Lichting cursus: € 350

Contact

Voor meer informatie over de pre-NBA kunt u terecht bij de coördinator van de pre-NBA: Marieke van der Heijden. Zij is te bereiken per e-mail: marieke.vanderheijden@ahk.nl of  per telefoon op woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur op 06 - 420 39 211.

Delen
 

Auditie pre-NBA 5 september 2020

Open het auditieformulier