Auditieformulier kinderen v.a. groep 6

Open het auditieformulier

 

Auditieformulier 12-16 jaar

Open het auditieformulier

Audities schooljaar 2021-2022

Audities schooljaar 2021-2022 voor leerlingen van groep 6:

za. 21 nov. 13.00 uur          Amsterdam, NBA Agamemnonstraat 44
vr.  27 nov. 16.00 uur         Motion Dance Studio, Amsterdam
za. 12 dec. 13.00 uur         Amsterdam, NBA Agamemnonstraat 44
za. 16 jan. 13.00 uur          Amsterdam, NBA Agamemnonstraat 44
zo. 31 jan. 15.00 uur          Den Bosch, Balletschool Liesbeth Hagenaar 

2de auditieronde
za. 13 feb. 13.00 uur           Amsterdam NBA Agamemnonstraat 44

Slotauditie
za. 27 mrt. 10.00 - 15.00 uur          Amsterdam NBA Agamemnonstraat 44

 

Selectie en auditie

Het dansvak stelt specifieke eisen aan de fysieke en intellectuele capaciteiten van de danser. Als beroepsopleiding zijn wij ons van deze eisen bewust. Wij nemen daarom niet alle kinderen aan die graag balletdanser willen worden. Als niet voldoende duidelijk is dat een kind aan de strenge eisen van het werkveld zal kunnen voldoen wordt hij niet tot de opleiding toegelaten. Dat is soms hard, maar het toch toelaten tot de opleiding zou niet eerlijk zijn ten opzichte van het kind, de ouders en de docenten. 

Om er achter te komen of een kind voldoende geschikt is om tot de Nationale Balletacademie toegelaten te worden moet hij auditie doen.  
Wij bieden twee verschillende audities aan, namelijk die voor kinderen die momenteel in groep 6 of 7 van het basisonderwijs zitten, en voor oudere kinderen die elders een professionele opleiding zijn begonnen, en hun opleiding voort willen zetten aan de Nationale Ballet Academie. Voor de tweede groep kunt u verder lezen onder het kopje; ‘Studenten in de leeftijd van 12-16’. Kinderen die momenteel in groep 4 of 5 zitten komen in aanmerking voor de Pre-NBA cursus.

Kinderen in groep 6 of 7 van het basisonderwijs kunnen auditie doen voor de vooropleiding. De eerste klas van de vooropleiding van de Nationale Balletacademie loopt parallel aan groep 7 van het basisonderwijs. 
Deze auditie bestaat uit een eerste auditieronde, een tweede selectie, een auditiecursus en daarna de slotauditie. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een auditie door middel van het online aanmeldformulier.
 

Studenten in de leeftijd van 12-16 jaar

Studenten die hun opleiding ergens anders begonnen zijn en willen instromen op onze vooropleiding, kunnen zich aanmelden via dit online aanmeldformulier.

Voor deze groep zijn de audities enkel op uitnodiging. In het aanmeldformulier wordt er gevraagd om foto’s en een video. Aan de hand daarvan bepaald de directie of de student uitgenodigd wordt voor een auditie.

Alle informatie betreffende de foto’s en de video vindt u in het formulier zelf.

Alle eerder geplande audities zijn geannuleerd. 

Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot het opleidingssecretariaat van de NBA: 020 527 7843 of nba-auditions@ahk.nl.

Delen
 

Auditieformulier kinderen v.a. groep 6

Open het auditieformulier

 

Auditieformulier 12-16 jaar

Open het auditieformulier