Auditieformulier kinderen v.a. groep 6

Open het auditieformulier

 

Auditieformulier 12-16 jaar

Open het auditieformulier

 

FAQ NBA - Frequently Asked Questions

klik hier!

Audities schooljaar 2021-2022

Audities schooljaar 2021-2022 voor leerlingen van groep 6:
zat. 3 april om 12:00.    Locatie: Agamemnonstraat 44, te Amsterdam

Als uw kind de auditie succesvol doorloopt mag hij/zij op 7 april meteen van start met de auditie cursus. De auditie cursus bereidt de kinderen voor op de slot auditie van 17 april.

Auditiecursus data: Locatie: Agamemnonstraat 44, te Amsterdam
woe. 7 april      -       Auditiecursus les 1
don. 8 april       -       Info-ochtend Olympiaschool
zat. 10 april      -       Auditiecursus les 2 + fysiokeuring
woe. 14 april    -       Auditiecursus les 3

Slotauditie
za. 17 april 10.00 - 15.00 - Locatie: Agamemnonstraat 44, te Amsterdam

 

 

Selectie en auditie

Het dansvak stelt specifieke eisen aan de fysieke en intellectuele capaciteiten van de danser. Als beroepsopleiding zijn wij ons van deze eisen bewust. Wij nemen daarom niet alle kinderen aan die graag balletdanser willen worden. Als niet voldoende duidelijk is dat een kind aan de strenge eisen van het werkveld zal kunnen voldoen wordt hij niet tot de opleiding toegelaten. Dat is soms hard, maar het toch toelaten tot de opleiding zou niet eerlijk zijn ten opzichte van het kind, de ouders en de docenten. 

Om er achter te komen of een kind voldoende geschikt is om tot de Nationale Balletacademie toegelaten te worden moet hij auditie doen.  
Wij bieden twee verschillende audities aan, namelijk die voor kinderen die momenteel in groep 6 of 7 van het basisonderwijs zitten, en voor oudere kinderen die elders een professionele opleiding zijn begonnen, en hun opleiding voort willen zetten aan de Nationale Ballet Academie. Voor de tweede groep kunt u verder lezen onder het kopje; ‘Studenten in de leeftijd van 12-16’. Kinderen die momenteel in groep 4 of 5 zitten komen in aanmerking voor de Pre-NBA cursus.

Kinderen in groep 6 of 7 van het basisonderwijs kunnen auditie doen voor de vooropleiding. De eerste klas van de vooropleiding van de Nationale Balletacademie loopt parallel aan groep 7 van het basisonderwijs. 
Deze auditie bestaat uit een eerste auditieronde, een tweede selectie, een auditiecursus en daarna de slotauditie. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een auditie door middel van het online aanmeldformulier.
 

Studenten in de leeftijd van 12-16 jaar

Studenten die hun opleiding ergens anders begonnen zijn en willen instromen op onze vooropleiding, kunnen zich aanmelden via dit online aanmeldformulier.

Voor deze groep zijn de audities enkel op uitnodiging.

Auditie
Dit jaar houden we twee auditie rondes. Op uitnodiging kun je deelnemen aan een eerste ronde in november 2020, of een eerste ronde in maart 2021. Als je deze auditie succesvol hebt doorlopen, nodigen we je uit voor de laatste ronde in april 2021.

1ste ronde november online
Vanwege de huidige situatie en de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen naar aanleiding van Covid19, vindt de eerste ronde online* plaats op 28 november 2020. We gaan verschillende groepen maken op basis van leeftijd en tijdzones.

*Als je de online auditie kiest, zorg er dan voor dat je je auditie in redelijke omstandigheden streamt. Bij voorkeur vanuit een studio, maar als dat niet kan, een ruimte waar je alle oefeningen kunt doen die je normaal in een balletles doet. Met ruimte om je benen op te tillen en de mogelijkheid om te springen.

Deadline voor het indienen van het inschrijfformulier*: 14 november 2020
* Aanvragers ontvangen uiterlijk 21 november een antwoord.

1ste ronde maart online/live
De eerste ronde in maart zal plaats vinden op 13 maart 2021. We hopen dat deze auditie live kan plaatsvinden. Echter zullen we sowieso ook de mogelijkheid bieden om online auditie te doen.
Voor de online auditie worden er verschillende groepen gemaakt op basis van leeftijd en tijdzones.

*Als je de online auditie kiest, zorg er dan voor dat je je auditie in redelijke omstandigheden streamt. Bij voorkeur vanuit een studio, maar als dat niet kan, een ruimte waar je alle oefeningen kunt doen die je normaal in een balletles doet. Met ruimte om je benen op te tillen en de mogelijkheid om te springen.

Deadline voor het indienen van het inschrijfformulier*: 14 februari 2021.
* Aanvragers ontvangen uiterlijk 21 februari 2021 een antwoord.

Laatste ronde
De laatste ronde vindt plaats in de laatste twee weken van april 2021, live in Amsterdam.
Datum nader te bepalen.

Middelbare school (als je momenteel niet in Nederland op school zit)
In Nederland moeten leerlingen tot en met het schooljaar dat ze 16 worden fysiek naar een Nederlandse middelbare school gaan. De schooljaren in Nederland lopen grofweg van augustus tot juli. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld in september 16 wordt, je tot en met de maand juli na je 16e verjaardag fysiek naar een Nederlandse middelbare moet, en niet online mag studeren. Als je in mei 16 wordt, mag je het volgende schooljaar, dat in augustus begint, online studeren. Daarom is het voor ons belangrijk om te weten hoe oud je bent en naar wat voor soort school je momenteel gaat. In het formulier zullen we je vragen om je laatste cijferlijst en een bevestiging van inschrijving van je huidige school te uploaden. 

Slaag je voor je auditie bij de Nationale Balletacademie, en val je in de leeftijdsgroep die moet instromen op onze Nederlandse middelbare school, dan zullen we je vragen om op eigen kosten een WISC-toets te maken, om te bepalen in welke jaargroep van het Nederlandse schoolsysteem je thuishoort.

Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot het opleidingssecretariaat van de NBA: 020 527 7843 of nba-auditions@ahk.nl.

Delen
 

Auditieformulier kinderen v.a. groep 6

Open het auditieformulier

 

Auditieformulier 12-16 jaar

Open het auditieformulier

 

FAQ NBA - Frequently Asked Questions

klik hier!