Opbouw

Het programma is opgebouwd uit drie fases:

Propedeuse
In de propedeuse - het eerste jaar - wordt vooral de basis gelegd, in de verschillende dans en theoretisch vakken. Binnen dit jaar kan de aankomende danser laten zien dat en hoe hij geschikt is, om een professional te worden. Na dat jaar wordt bekeken of de student kan doorstromen naar de hoofdfase.
De hoofdfase, wordt verdeeld over het tweede en derde jaar en tot slot het vierde jaar als afstudeer- en stagejaar.

Hoofdfase
In het tweede jaar worden de dans, performance en creatieve vaardigheden, alsook de theoretische vakken verder uitgebouwd en verdiept om in het derde jaar met heel diverse gastdocenten te werken en zo meer inzicht en verbinding met het professionele werkveld te krijgen. Tijdens iedere fase werken de studenten met gast choreografen uit het nationale en internationale werkveld.

Afstudeer- en stagejaar
Het vierde jaar is een afstudeerjaar, waar studenten een stage van tenminste 3 maanden gaan doen. Zoveel mogelijk gaan ze het werkveld in voor het doen van lessen, workshops, projecten, het leggen van contacten met compagnies en choreografen en doen van audities. Deze fase wordt afgesloten met een afstudeerproject in de maand juni.

Delen