Naar inhoud
 

Ga naar de Studiegids

Klik hier

Het curriculum

Het curriculum bestaat uit vijf domeinen; physical practice, artistic research, artistic practice, community practice en academic practice. De basistraining bestaat uit ritmisch-dynamische dansvormen waardoor studenten een ‘multiple body en multiple mind’ ontwikkelen. Studenten ontplooien de artistieke visie in de eerste twee studiejaren in artistiek onderzoek en artistieke projecten met medestudenten. Vervolgens werken studenten in de laatste twee studiejaren met dansliefhebbers in het buitenschoolse werkveld. De opleiding werkt samen met scholen in de periferie van Amsterdam.

Opbouw studieprogramma

Werken in het grootstedelijke basis- en voortgezet onderwijs vraagt om docenten die kunnen werken met een cultureel diverse leerlingenpopulatie. Vanaf het eerste jaar verzorgen studenten onderwijs in dit dynamische Amsterdamse werkveld. In het eerste en tweede leerjaar op basisscholen en vervolgens in het voortgezet onderwijs. De theoretische onderdelen van het curriculum zijn direct verbonden met de praktijkonderdelen. Een residentie op Ecole des Sables in Senegal is vast onderdeel van het curriculum.

De studie is opgebouwd uit drie fasen:

  • propedeuse (jaar 1);
  • hoofdfase (jaar 2 en 3);
  • en afstudeerfase (jaar 4). 

In het eerste, tweede en derde studiejaar volg je een vast programma, in de afstudeerfase  is individuele invulling van het programma mogelijk. Verplichte onderdelen in de afstudeerfase zijn het gezamenlijk programma van de opleiding, een artistiek project met dansliefhebbers, een stage in het voortgezet onderwijs en een maatschappelijke stage.

Vijf domeinen

Ieder studiejaar is opgebouwd uit onderdelen van vijf domeinen in onderlinge samenhang. Daarnaast is er vrije studieruimte en aanvullend onderwijs.

Een ritmisch – dynamische basistraining waarin studenten dansvaardigheden en uithoudingsvermogen ontwikkelen.

Ontwikkeling artistieke vaardigheden in workshops movement research en performance research met o.a. somatic movement, Laban Movement Analyses/Bartenieff principles, rhythm and rhyme, video, licht en geluid.

Ontwikkelen van artistieke praktijkvaardigheden. In de eerste drie studiejaren werken de studenten als uitvoerend danser in een choreografie van een professioneel choreograaf. Daarnaast ontwikkelen studenten in de eerste twee studiejaren artistieke projecten met en voor elkaar.

In het derde en vierde studiejaar ontwikkelen studenten artistieke projecten met dansliefhebbers.

Ontwikkeling pedagogisch/didactische en artistieke vaardigheden op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, dansscholen, culturele centra en met dansliefhebbers.

Ontwikkeling academische vaardigheden in relatie tot de praktijkopdrachten in alle domeinen; health & performance, dansonderzoek, danstheorie, dansgeschiedenis, didactiek, pedagogiek en ondernemendheid.

Vrije studieruimte en aanvullend onderwijs

  • Physical practice: codified technique: ballet / jazz / house en hip hop;
  • Individueel artistic research;
  • Studiebegeleiding;
  • Licht-, geluid- en videotechniek.

Begeleiding

Zoals op alle dansopleidingen van de Academie voor Theater en Dans worden studenten intensief begeleid. In alle studiejaren is in het rooster een vast uur voor studiebegeleiding door een jaarmentor opgenomen. De studiebegeleiding is bedoeld om een optimale studievoortgang van de student te waarborgen.

Delen
 

Ga naar de Studiegids

Klik hier