REPLICA VAN RIJKDOM

Het Ensemble Nieuwe Theaterwerkers (ENT) lanceert een nieuw landelijk afstudeerfestival: ENTER. Van 21 t/m 24 juni toont een nieuwe lichting theaterstudenten hun afstudeerwerk. ENTER Festival laat de toekomst van theater zien, het is een markeringspunt van een nieuwe generatie die het werkveld betreedt.Op het festival wordt getoond wat de afstudeerders bezig houdt, welke verhalen ze willen vertellen, wat zij belangrijk vinden. Van 21 tot en met 24 juni vindt een pilot van het festival plaats in Frascati en de Brakke Grond in Amsterdam. Tijdens ENTER Festival zie je ook werk van een aantal ATD afstudeerders.

REPLICA VAN RIJKDOM - Bessie Bornkamp

Dingen moeten eerst fout gaan voordat we inzien dat het anders kan. Alleen, mag het wel fout gaan? Houden we dan nog wel iets over?

In dit proces wordt de ‘maakbare’ realiteit onderzocht waar planningsdrang en efficiëntie het toeval uitbannen. Deze gretige houding naar het controleren van dat wat ons wellicht zou kunnen overkomen, ontneemt ons de ruimte om in resonantie te treden met de wereld om ons heen, om geraakt te worden. De zucht naar perfectie, luxe en alleen maar méér willen is de bron voor ons ongenoegen en onze rusteloosheid.

We vragen ons af, waar is ruimte voor menselijkheid?

Over Bessie Bornkamp

Bessie Bornkamp (zij/haar) is geboren en getogen in Hilversum. Dit jaar studeert zij af aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, opleiding Theaterdocent. Naast een fascinatie voor theater heeft ze ook een grote interesse in maatschappelijke thematiek. Zij heeft al een propedeuse Culturele Antropologie en gaat die studie na de zomer weer oppakken en afmaken, naast haar werk als jonge theatermaker.

Haar werk start vaak vanuit een persoonlijke leervraag en vindt gaandeweg het proces zijn wortels in maatschappelijke thema’s. Haar voorstellingen kenmerken zich door ‘een veelheid’. Een veelheid in vorm en inhoud. Een veelheid in linken die ze legt tussen ogenschijnlijk uiteenlopende onderwerpen. Ze onderzoekt de complexiteit, gelaagdheid en tegenstellingen binnen haar bronnen, thematieken en vormen. Zo krijgen haar voorstellingen hun uiteindelijke contouren. Haar werk is tragikomisch, poëtisch, retorisch, muzikaal en probeert te bevragen.  

Bestel je tickets via de website van Frascati

Jaar

2023

Terug naar lijst
Delen