Charlotte Sickler

De Opleiding Productie Podiumkunsten en de Academie voor Theater en Dans hebben mij de afgelopen jaren gemaakt wie ik nu ben. Als producent heb ik ervaring met het vertalen van de (artistiek) inhoudelijke kant naar de praktische kant en het creëren van een concreet eindproduct zoals een subsidieaanvraag, een marketingcampagne of debatavond. Niet alleen het operationele aspect van het organiseren en produceren van een programma vind ik interessant, maar juist ook het strategische niveau binnen het speelveld van makers, instellingen en overheid. Vandaar dat ik ervoor kies om mijn studie te vervolgen met de master Cultural Economics & Entrepeneurship.

Titel Scriptie: Hoe verhoudt het project Made in Europe zich tot het Vlaamse en Nederlandse internationaal cultuurbeleid?

In mijn scriptie heb ik uitgebreid onderzocht hoe het Nederlandse en Vlaamse (internationaal) cultuurbeleid is opgezet. Hierdoor heb ik een helder beeld gekregen in het speelveld van overheden, fondsen, en instellingen. Graag zou ik mij verder verdiepen in het spanningsveld van strak beleid voeren en tegelijkertijd de diversiteit van het kunstenveld waarborgen.

Stage

In mijn stages heb ik er altijd ervoor gekozen om vanuit een presenterend huis te werken, in plaats van met een voorstelling mee te reizen. Ook waren mijn stages altijd een combinatie van productie & programmering.

Vorig jaar heb ik voor mijn afstudeeropdracht acht maanden gewerkt bij het Vlaams- Nederlands Huis deBuren in Brussel. Hier heb ik debatten geïnitieerd en geproduceerd,  meegewerkt aan een nieuwe communicatie strategie en een helder overzicht gekregen van het Vlaamse en Nederlandse (internationaal) cultuurbeleid.  

Terug naar lijst
Delen