Marion Schindler

Marion Schindler

Opleiding
Scenografie
Lichting
2014

Meer ruimte, meer inhoud

Mijn essay voor de opleiding Scenografie is een zoektocht over een thema dat me persoonlijk erg bezighoudt. Wat mij in het theater echt raakt, is iets wat niet wordt uitgesproken of één op één verbeeld. Wat raakt zit ertussen. Mijn essay is een onderzoek naar deze tussenruimte.

Mijn essay houdt zich bezig met de vraag welke rol suggestiviteit in ons leven heeft. Of en hoe wij verschillende vormen van suggestiviteit kunnen onderscheiden en welke vormen er in de kunst te vinden zijn. Hoe deze in de communicatie, de kunstgeschiedenis, de theatergeschiedenis en tegenwoordig in het theater gebruikt worden. Hoe de ontwikkeling van mijn eigen vormgevingsontwerpen voor theater zich hiertoe verhoudt en waarvoor we een indeling in verschillende suggestiviteitsvormen kunnen gebruiken.

Suggestiviteit in het theater heeft te maken met leegte, een lege ruimte die het publiek kan invullen met eigen gedachten, gevoelens of fantasieën. Ik heb onderzocht of dit niet zo makkelijk grijpbare begrip “suggestiviteit” beter te vatten is als je hiervoor categorieën bedenkt en of dit je als theatermaker verder kan helpen in je werk.

Mijn conclusie is dat het wel mogelijk is hierin verschillende categorieën te onderscheiden. Dat er vooral veel mengvormen voorkomen, dat je in de kunstgeschiedenis -en ook in de theatergeschiedenis- kunt zien dat er steeds tegenstromingen met verschillende focussen op  suggestiviteit op elkaar reageren. Dat wij mensen blijkbaar ook behoefte hebben aan verschillende suggestiviteitvormen, dus verschillende soorten leegtes die wij zelf kunnen invullen.

In de theaterwereld is in deze tijd weer behoefte aan nieuwe suggestiviteitprikkels. Meeslepende voorstellingen waarbij het publiek een eigen blik op een verhaal kan zoeken, in plaats van een vaste mening die de theatermakers aan het publiek uit willen leggen. Suggestiviteit betekent dat theatermakers het publiek genoeg ruimte geven om een bepaalde leegte in het verhaal of de enscenering zelf in te vullen. Dat is naar mijn mening een van de sterkste, belangrijkste en meest indringende middelen in het theater. Een goede reden om mij hierin wat verder te verdiepen.

Terug naar lijst
Delen