Thabi Mooi

Thabi Mooi

Opleiding
Regie - Theater
Lichting
2012
Website
www.thabimooi.com
E-mail
thabimooimail@gmail.com
Contact
Facebook

Doe wat je voelt dat je moet doen en geniet..

Ik maak theater omdat ik ernaar verlang momenten, gevoelens en gedachtes vorm te geven en te delen met mensen, op een afgebakend moment in tijd en de ruimte. Om als een groep lijven stil te kunnen staan en met onze ogen, hart en hoofd een reis te maken. Om de tijd te doen stilstaan. Om de wetten van de realiteit te doorbreken en meegevoerd te worden op de vleugels van de verbeelding, terwijl we ook wel degelijk met onze voeten geworteld zijn in het hier en nu.

Pina Bausch, in essentie vanwege haar theatrale vorm: haar diverse bewegingstaal die zich op de rand van theater en dans begeeft. Haar bewegingstaal loopt uiteen van komische stereotype gebaren, verstilde poses, speelse dansante choreografieën tot en met een rauwe energieke beweeglijkheid, van lichamen die voortgedreven worden om zich te manifesteren. Via dit enorme scala aan bewegingskwaliteiten worden ongeveer alle menselijke verlangens en emoties, van het diepste geluk tot aan de meest tragische pijn getoond en voelbaar gemaakt. Bovendien bewondert ik Bausch' nauwgezette montage, de manier waarop zij haar bewegingstaal verweeft met een gestileerde enscenering, precieze mise-en-scène, uitgeklede decors, lichtgebruik en muziekkeuze. Met al die ingrediënten weet zij hypnotiserende werelden en theatrale momenten te creëren, die humoristisch, poëtisch, wreed, pijnlijk en tegelijkertijd van grote schoonheid zijn.

Op dit moment studeer ik af aan de Regie Opleiding, als theaterregisseur, maar naast het maken van theater zet ik ook mijn eerste stappen als filmmaker. Mijn liefde voor beide disciplines komen samen in beeldende, veelal woordeloze verhalen waarin we de eenzame mens zien worstelen met de afstand tussen zichzelf en de wereld. Via bevroren of vertraagde mise-en-scènes, bewegingen op de grens van mime en dans en de aanwezigheid van live muziek volg je hoe de mens de kloof tussen zichzelf en zijn omgeving probeert te dichten. Vaak staat een situatie centraal waarin een vreemdeling terechtkomt in een onbekende omgeving, die hij zich eigen moet maken. Inzoomend op iemands bewegingen en de wijze waarop hij zich manifesteert worden verlangens naar liefde, geborgenheid en een plek om te schuilen blootgelegd.

 

Op dit moment ben ik in samenwerking met een filmmaker en een choreograaf een dansfilm aan het maken en aan het nadenken over hoe ik mijn bewegingsvoorstellingen aan de rafelranden van Amsterdam kan realiseren.

Projecten

ROEREND STIL

Roerend stil is een poëtische bewegingsvoorstelling, gespeeld op een vergane pier aan het IJ, in het schemergebied tussen licht en donker. Hier treden we binnen in de wereld van een oude man, zittend aan zijn tafel, wachtend op zijn einde. Totdat hij besluit op te staan en de dood onbevreesd tegemoet te treden. We volgen hem in zijn ultieme reis naar de horizon. Zodra hij echter in beweging komt, begint hij enorm te twijfelen, moet hij doorgaan of zich toch terugtrekken? Hij probeert zichzelf bij elkaar te houden, maar als zijn gedachtes als een wervelwind uiteenvallen, lijkt de dood dichterbij dan ooit.

Roerend Stil gaat over de worsteling met afscheid nemen, van jezelf en het leven.

Overige projecten

REIZIGER ZONDER BAGAGE, HAPPY HOUR, GOTTGESANDTE!, DROMEN IN DUN YONG, SPEELKWARTIER

Downloads

Stage

Ik heb stage gelopen bij de regisseur Jetse Batelaan, werkzaam bij het RO Theater, bij de voorstelling WIJ ZIJN BLIJ.

Terug naar lijst
Delen