18 February

ALLES WAT JE WILDE WETEN OVER
CULTUURBELEID MAAR NOOIT DURFDE TE VRAGEN


Boeiend of saai? In ieder geval bepaalt het cultuurbeleid de voorwaarden voor de mogelijkheden van jonge kunstenaars vandaag en morgen. In de lokale, nationale en zelfs internationale context. Is er nog wel plek straks voor jonge kunstenaars? En voor kunst überhaupt?
HALf6 zal de geheimen openbaren over de manier waarop wij in Nederland kunst en cultuur organiseren en ondersteunen. Wij zullen de actuele situatie bloot leggen, fantaseren over beleid voor de toekomst en zoeken naar alternatieven!

Cultuurjournalist Robbert van Heuven doet een inhoudelijke aftrap en maakt vervolgens deel uit van het gesprek met: Henriëtte Post (directeur Fonds Podiumkunsten, theatermaker Pepijn Smit (PS/Theater), performer en curator Marjolein Vogels (festival WHY NOT Amsterdam) en student Jonatan Bulo (Nationale Balletacademie).

Met de column Boeken enzovoorts door Loek Zonneveld en muziek van My Sisters Collected Fantasies.


EVERYTHING YOU WANTED TO KNOW ABOUT
CULTURAL POLICY BUT WERE AFRAID TO ASK


Exciting or boring? Anyway cultural policy sets the conditions for the possibilities of young artists today and tomorrow. In the local, national and even international context.
Will there still be space for young artists? And for art in general? HALf6 will reveal the secrets of how we organize and support arts and culture in the Netherlands. We will deconstruct the present situation, brainstorm about policies for the future and search for alternatives!

Cultural journalist Robbert van Heuven will give an informative impulse and participates in the talk with: Henriëtte Post (director Performing Arts Fund), theatre maker Pepijn Smit (PS/Theater), performer and curator Marjolein Vogels (festival WHY NOT Amsterdam) and student Jonatan Bulo(National Ballet Academy).

With the monthly column Books etcetera by Loek Zonneveld and music by My Sisters Collected Fantasies.

Delen