Fonds op naam

Met een Fonds op Naam sticht u een eigen fonds met een bijzonder doel. Het startkapitaal hiervan bedraagt ten minste € 30.000. Met een Fonds op Naam verbindt u uw naam langdurig aan de Academie voor Theater en Dans.

Nalatenschappen

Het is mogelijk om de Stichting Fondsen de Theaterschool bij testament te benoemen tot (mede-)erfgenaam. Zo kunnen nieuwe generaties studenten blijven rekenen op uw steun. U kunt bijvoorbeeld een Fonds op Naam stichten of bijdragen aan een bestaand fonds.

Delen