Schenken met fiscale voordelen

De Stichting Fondsen De Theaterschool is een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI - (fiscaal nummer 818193700). Daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekken van de belasting. U kunt eenmalig of structureel schenken. En als u uw donatie voor minimaal vijf jaar vastlegt in een notariële akte (lijfrenteschenking) is uw gift geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Als uw jaarlijkse donatie minimaal € 500 bedraagt, neemt de Stichting Fondsen de Theaterschool de notariskosten voor haar rekening.

Rekenvoorbeeld Geefwet bij vijfjaarlijkse schenking met notariële akte

U schenkt in 2012 € 1000
Uw aftrekpost in 2012 (125% van € 1000 ) € 1250
Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650
U betaalt in feite € 350

Extra fiscaal voordeel: Geefwet 2012 – 2016

De Geefwet bepaalt dat u 125% van uw schenking mag aftrekken van de belasting. De wet is 5 jaar geldig. Het moet een gift aan een ANBI instelling zijn, die is aangemerkt als culturele instelling. De Stichting Fondsen Theaterschool voldoet aan beide voorwaarden.
Er is een maximumaftrek over € 5000 per jaar. Schenkt u meer dan € 5000,-- per jaar? Dan valt het meerdere onder de fiscale aftrek voor ANBI instellingen. De multiplier van de Geefwet geldt evenwel niet voor dat wat u meer schenkt dan € 5000,-- per jaar.

Schenkt u gedurende 5 jaar met een notariële akte? Dan profiteert u maximaal van de fiscale voordelen: u heeft geen fiscale drempel bij het af te trekken bedrag èn u mag 125% van het geschonken bedrag aftrekken.

In 5 jaar zult u zo € 5000 hebben geschonken, terwijl u zelf € 1750 betaalde.

Bij een belastingtarief van 42% betaalt u bij een periodieke schenking van € 1000 per jaar netto € 475 per jaar. Uw voordeel is dan € 525.
Bij een belastingtarief van 33% betaalt u  € 583 per jaar,  met een voordeel van € 417.

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Wilt u schenken vanuit uw onderneming? Op grond van de Geefwet mag het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming  vanaf 2012   50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Zonder Geefwet is dat 10%. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.  Overleg met uw fiscaal adviseur!

Delen