ATD Fonds en Papaver starten nieuwe supportregeling dansers

Het ATD Fonds, dat studenten en alumni van de Academie voor Theater en Dans ondersteunt en prijzen uitreikt, is een supportregeling voor dansmakers rijker. Het Aart Janszen Fonds komt voort uit het opgebouwde vermogen van Stichting Beheer PapaverStudios en wil jonge dansers en choreografen met geldelijke bijdragen faciliteren in het maakproces van nieuw werk.

In de jaren 2003-2013 bestond Stichting Beheer PapaverStudios als huis voor jonge dansers en choreografen. In 2020 besloot het bestuur niet meer in te zetten op de realisering van eigen dansstudio’s maar op het ondersteunen van jonge studenten dans, mime en choreografie bij het maken van hun afstudeerwerk. Het nieuwe Aart Janszen Fonds, genoemd naar de aanjager en drijvende kracht achter PapaverStudios, zet in op het stimuleren van de ontwikkeling van nieuw en innovatief werk. Dat zal het fonds doen door het verstrekken van bijdragen aan afstuderende studenten van de Academie voor Theater en Dans (Masters en Bachelors) voor het maken en (doen) uitvoeren van een choreografie of mimografie of de doorontwikkeling van afstudeerwerk.


“Te denken valt bijvoorbeeld ook aan discipline-overstijgende samenwerking en het inzetten van nieuwe technologieën. Juist in deze tijd beïnvloeden en verrijken die het dansveld. We zijn heel blij dat we daar als fonds een bijdrage aan kunnen leveren. En door een samenwerking met het ATD Fonds en de verbinding met de Academie voor Theater en Dans blijven we dicht tegen de danswereld aanzitten, ook na de fase van het afstuderen”, vertelt Lucie Huiskens, bestuurslid van Stichting Beheer PapaverStudios.

Het Aart Janszen Fonds is een van de fondsen onder de paraplu van het ATD Fonds. Andere fondsen die onder het beheer vallen zijn het Jan Kassies Fonds en de fondsen die de Top Naeffprijs, Henny Kamermandansersprijs en de André Veltkampbeurs uitreiken. Voorzitter Anna Drijver: “We zijn als bestuur van het ATD Fonds verheugd dat we met het Aart Janszen Fonds nu ook een fonds voor dansers hebben. Zo bedienen we steeds meer studenten en alumni van de ATD en stimuleren we jonge makers aan het begin van hun carrière.”

In de komende periode wordt, in overleg met de ATD, de regeling van het Aart Janszen Fonds vorm gegeven. Op de website van het ATD Fonds volgt later meer informatie. Meer lezen over de verschillende fondsen die onder het ATD Fonds vallen of zelf een bijdrage doen? Dat kan via
www.atdfonds.nl

Over Aart Janszen

Het Aart Janszen Fonds ontleent zijn naam aan Aart Janszen, die vanaf 1986 werkzaam was op de Theaterschool, de voorloper van de Academie voor Theater en Dans. Hij begeleidde de fusie van een aantal zelfstandige dansacademies tot één samengesteld geheel van vijf dansopleidingen, waaronder de gloednieuwe Jazz en Showmusical opleiding, de Moderne Theaterdans opleiding en de School voor Nieuwe Dansontwikkeling; opleidingen die toentertijd uniek waren binnen het Nederlandse theateronderwijs. Vanuit zijn betrokkenheid bij het maakproces van de dans, richtte hij in 2003, toen hij bij de academie met pensioen ging, PapaverStudios op als ‘huis voor jonge dansers en choreografen’, dat werd gevestigd in een verbouwde grote garageloods aan de Papaverweg in Amsterdam Noord. Het complex omvatte drie dansstudio’s die dansers en choreografen de gelegenheid boden om in een aantal weken een danswerk te maken, in te studeren en (met publiek) te try-outen.

Delen