De Fondsen

Stichting Fondsen de Theaterschool richt zich op fondsenwerving ten bate van de onder haar vallende fondsen. De primaire aandacht van deze fondsen gaat uit naar het ondersteunen van studenten van de Academie voor Theater en Dans, enerzijds met financiële ondersteuning als grants en anderzijds met prijzen, waaraan een bescheiden bedrag verbonden is.

De Fondsen en Stichtingen die onder de Stichting Fondsen de Theaterschool ressorteren zijn:

De Top Naeff Prijs is de oudste theaterstudentenprijs van het land en wordt op onregelmatige basis uitgereikt aan een veelbelovende student(e) afstuderend aan de Academie voor Theater en Dans. De prijs is vernoemd naar schrijfster en toneelrecensente Top Naeff (1878-1953).

De Top Naeff Prijs wordt uitgereikt dankzij het Top Naeff Prijs Fonds en wordt mede mogelijk gemaakt door het Emma Morel Fonds.

De eerste prijswinnares was de actrice Sigrid Koetse toen zij afstudeerde in 1955. Na haar is de prijs o.a. gewonnen door: Peter Oosthoek, Suzanne Kennedy, Boukje Schweigmann, Theun Mosk en Carice van Houten. De meeste recente winnaars zijn:

Uitreiking Top Naeff Prijs aan Simme Wouters Afstudeervoorstelling ‘Een Carnaval’ ontvangt André Veltkamp Beurs foto: Bart Grietens

De beurs is genoemd naar André Veltkamp, directeur van de Theaterschool van 1997 tot 2010. De André Veltkamp Beurs is bestemd voor een afstudeerproductie van de Academie voor Theater en Dans die uitblinkt door betrokkenheid bij de samenleving van vandaag. Er wordt gekeken naar het makerschap, eigenheid, gedrevenheid en oorspronkelijkheid.

De André Veltkamp Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door het Pisuisse Prijs Fonds.

De eerste uitreiking was in 2015. Charlotte Lap, theatermaker en weduwe van André Veltkamp, en Valerie Veltkamp, de dochter van André, overhandigden de André Veltkamp Beurs 2015 aan Liliane Brakema. In 2016 werd de beurs uitgereikt aan Samira Elagoz en in 2017 aan de makers van de voorstellling De Louteringsberg. In 2018 is de André Veltkamp Beurs uitgereikt aan de Mime Lichting 2018 voor de afstudeervoorstelling Paradijsvertraging. In 2019 ontving afstudeervoorstelling ‘Een Carnaval’ de André Veltkamp Beurs.

Afstudeervoorstelling ‘Een Carnaval’ ontvangt André Veltkamp Beurs en uitreiking Top Naeff Prijs aan Simme Wouters foto: Bart Grietens

Het Jan Kassies Fonds helpt studenten van alle opleidingen aan de Academie voor Theater en Dans om hun opleiding te voltooien. Het Fonds is vernoemd naar Jan Kassies (1920-1995). Hij was de oprichter en eerste directeur van de Theaterschool, nu Academie voor Theater en Dans.

Bachelorstudenten (na het behalen van hun propedeuse) en masterstudenten die zeer grote moeite hebben het collegegeld te betalen en geen recht (meer) hebben op studiefinanciering, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in het collegegeld. Met de bijdrage van het Jan Kassies Fonds kunnen deze studenten hun opleiding afronden en de stap naar het werkveld maken als theatermaker, regisseur, danser, acteur, producent of theaterdocent. 

Maar voor deze bijdragen is geld nodig. Daarom zijn we de Tientjesactie gestart. Doe mee en steun jouw collega's van morgen voor een tientje per jaar: Ja, ik doe mee!

Jan Kassies

Stichting Fondsen de Theaterschool heeft een Collectie Fonds opgezet naar aanleiding van een bijzondere schenking, de kostuums van Ansje van Dijk. Het bijzondere van de collectie is dat die niet museaal wordt benaderd, maar mag worden gebruikt en gedragen.

Dit fonds biedt zeker ook mogelijkheden voor andere collecties. Heeft u een verzameling die past bij de doelstellingen van de Academie voor Theater en Dans en overweegt u die aan de school te schenken? Neem dan contact op met: info@ahk.nl of 020-527 76 53 t.a.v. Bart Kusters. 

Mevrouw Hanny Veldkamp was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, spraaklerares – onder andere aan de Amsterdamse Toneelschool. Toen zij was overleden werd in 1968 het Hanny Veldkamp Fonds opgericht. Het werd gevuld met het legaat dat was ontstaan uit de opbrengst van verschillende logopedie-lesboeken, waarvan Hanny Veldkamp auteur of co-auteur was.

Het fonds is toegankelijk voor alle studenten van de Academie voor Theater en Dans. Ruim driehonderd studenten van de diverse theater- en dansopleidingen hebben een Hanny Veldkamp Grant of Gift mogen ontvangen.

De Pisuisse Prijs is bij testament in 1976 in het leven geroepen door mevrouw Sophie de Jong, zich noemende Fie Carelse, de gescheiden echtgenote van cabaretier Jean Louis Pisuisse (1880-1927). 

De prijs wordt uitgereikt aan de beste leerling van destijds de Academie voor Kleinkunst. Laureaten waren o.a. Simone Kleinsma in 1977, Karin Bloemen in 1983 en Acda en De Munnik in 1993.

Sinds de samenvoeging van de kleinkunst opleiding en de opleiding voor acteurs in de opleiding Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie is de prijs niet meer uitgereikt. De André Veltkamp Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door het Pisuisse Prijs Fonds.

In 2010 verwierf de stichting het Emma Morel Fonds uit de nalatenschap van de schoondochter van de actrice Emma Morel (1883-1957). Emma Morel behaalde haar diploma Toneelschool in 1901 (cum laude) en was in de jaren twintig van de vorige eeuw een gevierde actrice bij achtereenvolgens de Koninklijke Vereniging het Nederlands Tooneel, het Gezelschap Rika Hopper en het Schouwtooneel van Herman Heijermans. Daarna zijn twee films van haar bekend: Pygmalion uit 1937 en Vadertje Langbeen uit 1938.

De gelden worden gebruikt ter ondersteuning van de reeds bestaande prijs met hetzelfde doel, namelijk de Top Naeff Prijs, die vanaf 2012 als ondertitel heeft 'mede mogelijk gemaakt door het Emma Morel Fonds'.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Fondsen de Theaterschool bestaat uit:

  • Anna Drijver, voorzitter
  • Leonard Frank, bestuurslid
  • Michiel van Schijndel, penningmeester
  • Pauline Beran, bestuurslid
  • Geert Lageveen,bestuurslid
  • Frank Noorland, bestuurslid
  • Simone van Bennekom, bestuurslid

Geschiedenis

De Stichting Fondsen de Theaterschool werd op 28 juni 2007 opgericht. De oprichters waren vier stichtingen, die alle een specifieke activiteit ten behoeve van de Academie voor Theater en Dans ondersteunen. Deze stichtingen waren:

Delen