Informatie-avond nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing

Thursday 1 March 2018, 19:00 - 21:00 hrs.
DAS Graduate School
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

Donderdag 1 maart organiseren wij een informatie-avond. Je krijgt hier meer informatie over het curriculum van DAS Creative Producing, de toelatingsprocedure en de leeromgeving van DAS Graduate School. Stel je vragen aan artistiek leider Gwenoële Trapman, het kernteam van de studie of een coach. Een van de deelnemers van de eerdere proefmodule is aanwezig om haar ervaringen met je te delen. Wees van harte welkom!

Aanmelden via deze link.

Over DAS Creative Producing
Ben jij een projectleider, producent of zakelijk leider die werkzaam is in de kunstensector? De nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing is op zoek naar producenten die met nieuwe, innovatieve modellen en structuren een duurzame verbinding tot stand brengen tussen kunstenaars, publiek en financiers.

DAS Creative Producing is een master voor:

  • projectleiders, producent en zakelijk leiders die werkzaam zijn in de kunstensector. Zij hebben de ambitie om als creative producer de verbindende factor te zijn tussen kunstenaar, publiek en financiers.
  • nieuwsgierige, flexibele, kritische, maatschappelijk betrokken en moedige dwarsdenkers met een activistische inslag.
  • (toekomstige) producenten die bereid zijn om te produceren vanuit het belang van mede-eigenaarschap en duurzaamheid en actief vorm willen geven aan het kunstenlandschap. 

De deadline voor aanmeldingen is 16 maart 2018

Kijk voor meer informatie over het onderwijsprogramma, toelating- en selectiecriteria op onze site www.dascreativeproducing.nl.

DAS Creative Producing
Share