Donderdag/ Thursday 25-08

eerstejaars hele dag / first years entire day - tweedejaars vanaf 15.00 uur / second years starting at 15:00

12.00 uur - Inleiding tot onderzoek @Theaterzaal – eerstejaars / 12.00 hrs – Introduction to research @Theaterzaal – first year
De ATD zit vol met geweldige onderzoekers (waaronder jij!) die zich bezighouden met creatieve praktijken om belangrijke vragen te stellen. In Theaterzaal is een informele bijeenkomst en ontmoet je de Lector van de ATD, Laura Cull Ó Maoilearca en andere leden van de onderzoeksafdeling. Je wordt geinformeerd over enkele van de onderzoeksprojecten die in de school lopen - waaronder “In Pursuit of Otherwise Possibilities, Queer Performance Pedagogy and Feedback” (IPOP) - en hoe je erbij betrokken kunt raken.

The ATD is full of amazing researchers (including you!) engaging in creative practices to ask important questions. Join us for an informal gathering in the Theaterzaal to meet the Lector of the ATD, Laura Cull Ó Maoilearca and other members of the research department. Hear about some of the research projects going on at the school - including “In Pursuit of Otherwise Possibilities, Queer Performance Pedagogy and Feedback (IPOP) - and how you can get involved.

13.00 uur - Lunchtasjes@ de Hal eerstejaars / 13.00 hrs - Lunchbags  @de Hal – first years

14.00–14.30 uur - Uitleg opdrachten in de stad @ Theaterzaal  – eerstejaars / 14:00-14:30 hrs
Explanation of the assignments in the city
@ Theaterzaal – first years

14.30 uur - Let’s go! @ Vity of Amsterdam with your group - eerstejaar / first years

Een van de groepsleden, krijgt de creatieve opdrachten die in de groep in de stad gaat doen. In de opdrachten staan verschillende locaties in Amsterdam waar je een filmpje of foto van gaat maken. Ontdek de stad Amsterdam en een aantal van haar culturele voorzieningen. Leef je uit met de opdrachten in de brief en heb plezier in de Stad Amsterdam.

The assignments contain various locations in Amsterdam where you will make a video or photo. Discover the city of Amsterdam and some of its cultural facilities. Have fun with the assignments in the letter and have fun in the City of Amsterdam.

Voor! 17.00 uur - insturen van je opdracht – eerstejaars / Before! 17:00 hrs submitting your assingnment – first years

Stuur voor 17.00 uur filmpjes en foto’s, die je in de stad hebt gemaakt, in. In de brief staat de uitleg. Je kan je daarna weer terug naar school navigeren! De filmpjes van je eigen en de andere groepen zijn te zien bij terugkomst in de hal.

Please send the outcome of the assignments in the city of Amsterdam before 5pm to the production team.  You can find your way back to school. When you arrive the videos and photos of the other teams are shown in the hallway.

17.15 uur  - EVERYONE BACK AT SCHOOL! - eerstejaars / first years

15.30 uur - Workshops tweedejaars studenten -  tweedejaars / 15.30 hrs - Workshops second year students -  second years

Workshop over de voorstelling van vanavond The Underground – uitgevoerd door twee dansers/acteurs uit de voorstelling die het creatie proces bespreken en materiaal oefenen met jullie.
    
Workshop on tonight's performance The Underground -  by two dancers/actors from the performance who will discuss the creation process and practice material with you.

17:30 uur - Drinks, Soep & Brood @de Hal  - eerstejaars & tweedejaars / 18.00 hrs - Drinks, Soup & Bread @de Hal  - first & second years

19.00 uur - Leave the school and start to travel - eerstejaars & tweedejaars / first and second years
If you need a bike – we have a limited amount of bikes for you to help out.

20.30 uur - BE IN THE THEATRE!
You need to be there half hour before start of the show
.

21.00 uur - Voorstelling The Underground NNTeerstejaars & tweedejaars / 21.00 hrs – Performance The Underground NNTfirst & second years

Adres Bostheater:
De Duizendmeterweg 7

1182 DC Amstelveen

@Bostheater https://bostheater.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid/

Je gaat een voorstelling kijken op locatie in het Bostheater van Amsterdam. Het Noord Nederlands Toneel heeft de première van de voorstelling The Underground.

‘Guy Weizman maakte van Dostjoveksi’s ‘Aantekening uit het ondergrondse’ een overweldigende theatervoorstelling. Geïnspireerd op het boek schreef Rik van den Bos een fenomenale, actuele tekst, over iemand die niet kan accepteren hoe de wereld in elkaar steekt, en wie het niet lukt om mee te doen met de regels van het spel. Het resultaat is dat hij zich met al zijn geestelijke rijkdom terugtrekt in de marge. Een rol die meesterlijk wordt vertolkt door Sanne den Hartogh’.

Je kan op eigen gelegenheid reizen naar het Bostheater. Mocht je geen toegang hebben tot een fiets, niet kunnen lopen of op een manier in de knel komen met vervoer, ga dan naar de productietafel en helpen we je aan een oplossing.

https://www.nite.nl/voorstelling/underground/

You are going to see the show The Underground by NNT at het Bostheater. The Underground is a theatre show that feels like a pop concert, transforming the Bostheater into a dazzling visual circus where entertainment and tragedy are never far off. This NITE performance, directed by Guy Weizman, is a rollercoaster of dance, music, and theatre. Hop in and enjoy the ride.

Guy Weizman: “The performance was inspired by Fyodor Dostoyevsky’s Notes from the Underground, a monologue by a man who’s taken plenty of hits in his life and finally decided to quit the system and ensconce himself in his house instead: his ‘underground’. Rik van den Bos ran with that theme and penned a phenomenal, topical show about someone who can’t accept the way the world works, who can’t manage to play by the rules, and takes their spiritual riches and slinks off to the margins.”

You can travel to het Bostheater on your own. Please note that it is only accessible by bike, taxi/uber or with a 30 minute walk. If transport becomes a problem, please let the production team know. We can figure out a solution.

Share