Sarah Huygens Jawla

Sarah Huygens Jawla

Course
DAS Creative Producing
Class
2023

Mijn naam is Sarah Huygens Jawla, ik ben een jonge Vlaamse theatermaakster/choreografe met West-Afrikaanse roots, die de grenzen van mijzelf en mijn spelers onderzoekt in interdisciplinair bewegings- en danstheater. Met een fascinatie voor het bewegende lichaam maakt ik voorstellingen die dicht op de huid, rauw en dramatisch zijn. Persoonlijke verhalen van spelers en dansers vormen de basis van waaruit ik mijn werk maakt. Hierdoor ontstaat een dunne lijn tussen realiteit en theater, waarbij ik mij concentreert op de thema’s identiteit en gender. Met een mix van beweging, tekst en beeldtaal wordt de toeschouwer geconfronteerd met de persoonlijke verhalen van de spelers, die kunnen leiden tot zowel herkenning als ongemak.

Ik ben een docent, maker, choreografe en onderneemster en heb een eigen visie. En ik denk dat deze visie een toevoeging zal zijn in onze huidige maatschappij doordat deze verbindingen maakt en een stem kan geven aan doelgroepen die onder gerepresenteerd zijn.

Zoals de black community en in mijn geval ook de dubbelbloed community waarin twee werelden samen komen.

 

My name is Sarah Huygens Jawla, I am a young Flemish theatre maker and choreographer with West African roots that explores my and my performers’ limits through interdisciplinary contemporary movement and dance theatre. Fascinated by corporeal movement, I create pieces that are close to the heart, raw and dramatic. Personal stories from performers are the basis from which I create my work. Through this, a thin line between reality and theatre is created, where I concentrate on the themes of identity and gender. With a mix of movement, text and imagery the viewer is confronted with the personal stories of the performers, which can lead to both recognition as well as discomfort.

I am a teacher, creator, choreographer and entrepreneur with my own vision. I think this vision can contribute to contemporary society by enabling connections and giving a voice to underrepresented groups, such as the black community and in my case also the bi-racial community where two worlds come together.

Back to list
Share