Charles Pas

Charles Pas

Course
Mime School
Class
2020
Email
charelpas@gmail.com
Contact
Instagram

Charles is maker van fysieke, beeldende theater-performances.

Beweging is voor hem dé manier om publiek rechtstreeks aan te spreken op hun ervaring en gevoel.  In zijn voorstellingen is hij op zoek naar vormen en narratieven die de existentiële dilemma’s van nu raken en verbeelden. Zijn werk beweegt zich ergens tussen performance, absurd theater en magisch-realisme. In zijn werk komen we terecht in tijdloze niemandslanden. Hij maakt theatrale vertalingen van de binnenwerelden van zijn personages door te spelen met droom en realiteit. Hij toont emotionele non-lineaire zoektochten gekenmerkt door melancholie, humor en de drang naar het onbekende. Zijn voorstellingen zijn altijd een ode aan de transitorische aard van performance en theater: de toeschouwer is onderdeel van een voelbaar broze, zintuiglijke waarneming, die alleen op dat moment bestaat. Zo ontsluiert hij elke keer iets van de huidige condition humaine. De belangrijkste dualiteiten in zijn werk zijn utopie en dystopie, chaos en controle, slachtoffer en agressor, verbinding en ontheemding.

“Niemand is geboren met gelijke kansen. Iedereen moet zijn eigen weg zoeken. Daar komt pijn en geluk bij kijken. Ik werk met (eigen) angst, trauma en ongelijkheid. Diep van binnen ben ik bang nooit echte verbinding met mijn medemens te vinden of door mijn eigen fouten iemand van wie ik houd te verliezen. Het maken van voorstellingen is mijn ultieme poging die angst te begrijpen.  Ik hoop dat mensen – door te zien hoe erg alles kan worden – actief kunnen beslissen het goede te doen. Door te verbeelden wat ik verafschuw, stuur ik aan op hoop.  Ik creëer om te kunnen reflecteren op mijn leven en dat van degenen om mij heen. Met elementen uit onze werkelijkheid maak ik iets nieuws, zodat ik in mijn dramatische wereld de bestaande ruimtelijke en culturele grenzen kan tarten.”

Stuur gerust een e-mail voor registraties van werk of cv.

Back to list
Share