Marit Hooijschuur

Marit Hooijschuur

Mijn naam is Marit Hooijschuur en ik ben (bijna) 23 jaar oud. Dit jaar studeer ik af aan de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie. Toen ik tien jaar oud was, sloot ik me aan bij een theatervereniging in het dorp naast het mijne. Na de middelbare school volgde ik de éénjarige particuliere theateropleiding ITS DNA te Amsterdam. In 2012 werd ik aangenomen op de ATKA. Afgelopen jaar liep ik stage in de voorstelling Nachtvlucht van Theatergroep Suburbia. Midden juni speel ik mee in onze afstudeervoorstelling Fort Europa geregisseerd door Michiel de Regt en muzikaal geleid door Wilko Sterke.

Projects

Fort Europa

geschreven door Tom Lanoye

geregisseerd door Michiel de Regt

muzikaal geleid door Wilko Sterke

gespeeld door Marlies Bosmans, Jacob de Groot, Jasper van Hofwegen, Marit Hooijschuur, Victor Ijdens, Sarah Janneh, Jesse Mensah en Bart Sietsema

Other Projects

WILDE KERSEN: (RE)CONSTRUCTIE VAN EEN ZATERDAG IN 1988

‘Het leven is wonderlijk, dat dat allemaal zo maar doet wat het moet doen. Daarom mag je nooit cynisch worden.’ (uit: Wilde Kersen)

regie: Marijn Graven


tekst: Rein Graven


spel: Marijn Claes, Marit Hooijschuur, Tom Jaspers, David van Uuden e.a.


vormgeving: Maartje Prins


lichtontwerp: Jasper Nijholt

Internship

Nachtvlucht van Theatergroep Suburbia

geschreven door Ger Thijs

geregisseerd door Albert Lubbers

gespeeld door Nanette Edens, Khaldoun Alexander Elmecky, Marit Hooijschuur en Lowie van Oers

Back to list
Share