Marinke Eijgenraam

Marinke Eijgenraam

Afgestudeerd Moderne theaterdans (2009) en Mime (2016)

'Ontheemd' en 'Sterveling'

Gedurende mijn vooronderzoek voor zowel Ontheemd als Sterveling ben ik gefascineerd geraakt door thematieken waar men het liefst niet mee geconfronteerd wil worden. Thema’s die we niet willen zien, die iets zeggen over ons gedrag en hoe we hiermee omgaan.

In Ontheemd was dit het 'wegkijkgedrag' zoals ik dat zelf noem m.b.t. tot ontheemden in onze wereld, specifiek doelend op de migratiestroom die zich al enige jaren naar Europa toe beweegt. Het niet willen zien, er niet over na denken heeft me aangezet om een vorm te vinden waarin dit gedrag bij de toeschouwer expliciet aangesproken wordt.

De voorstelling speelt zich af in de diepte van een waterput. In eerste instantie kijkt het publiek náár de diepte - gevuld met poëtische beelden die zich opbouwen naar een kantelpunt in de voorstelling waar de toeschouwer ineens 'onderdeel ván' de diepte wordt gemaakt. Wegkijken is in deze voorstelling geen optie.

In Sterveling lag mijn fascinatie bij het gegeven wat er met mijn lichaam gebeurt nadat ik kom te overlijden. Ik heb daar dan geen zeggenschap meer over, waarschijnlijk krijg ik er ook niets van mee.
Toch blijft het een akelige gedachte dat een onbekende mij betast, wast, draagt, in feite met me kan doen wat die wil. Hiervoor worden we in de huidige maatschappij door de protocollen van uitvaartmaatschappijen slim voor behoed.
 

ontheemd

Ik heb voorschriften die ik zo goed mogelijk na probeer te leven

Ik ben niet ...,

we gebruiken formuleringen en we proberen daarin consistent te zijn.

Ik heb geen absolute, categorische voorschriften voor iets,

maar ik moet een woordkeuze gebruiken die zorgvuldig onderzocht is,

die het best de situatie omschrijft.

Hoeveel 'daden van' zijn er nodig om van '......' te spreken?

Ik verkeer niet in de positie om die vraag te beantwoorden.

Concept en regie Marinke Eijgenraam
Spel Francesa Lazzeri, Dido van Oosten, Leyla de Muycnk, Santino Slootweg, Isadora Tomasi
Scenografie Geartsje van der Zee
Lichtontwerp Varja Klosse, Lars Huijgen
Geluidsontwerp Rinse de Jong
Eerste Inspicient Jacco Windt
Productie Jimmy-Pierre de Graaf
Productie- assistant Rick Busscher
Scenografie-assistant Zina Kisch

Gespeeld: 16 t/m 20 maart, Grote Zaal, de Theaterschool

 

sterveling

"Wanneer transformeert een naaste zich van een persoon naar een lijk? Hoe verhouden we ons tót - en gaan we om mét een lichaam dat ogenschijnlijk geen ziel meer in zich draagt. Gedragscodes in een schemergebied wanneer onze eigen levensoriëntatie op de proef wordt gesteld."

Concept en regie Marinke Eijgenraam
Performance Anton van der Sluis, Marinke Eijgenraam

Gespeeld: Studiopresentatie, Playtime in Frascati, ITs Festival in de Brakke Grond

Back to list
Share