Health & Performance vertegenwoordigt ATD op IADMS Jaarconferentie 2022

De afdeling Health & Performance (H&P) vertegenwoordigde de Academie voor Theater en Dans (ATD) bij de International Association for Dance Medicine and Science (IADMS). Deze jaarlijkse conferentie 2022 vond plaats in Limerick, Ierland. Erzi Hoogveld, Lobke Mienis en Sofia Ornellas Pinto van de afdeling H&P waren de afgevaardigden. Zij brengen verslag uit van deze bijzondere vier dagen durende conferentie.

 

Nederland was divers vertegenwoordigd door collega's van ArtEZ, Codarts, Het Nationale Ballet en Derrick Brown (AHK en Universiteit van Bern) ) die open discussies leidde over intersectionaliteit en gelijkheid in dansgemeenschappen en -organisaties in zijn rol als voorzitter van de IADMS Diversity & Inclusion taskforce.

 

Vermeldingswaardige presentaties aangestipt

Dynamische interventies op het gebied van geestelijke gezondheid in dansprogramma's voor studenten, gestuurd door feedback en feedforwarding van dansers naar peer-dansers, onderwijzend personeel en hoger management. Hoe vertaalt en verspreidt dit zich in curricula, groepstherapiesessies, opleiding van dansers en lerarenopleidingen?

Het overbruggen van de kloof tussen beroepsopleiding en de professionele industrie:
- het aanbieden van diverse trainingen om veelzijdige artiesten te ontwikkelen die kunnen gedijen op een markt die op zoek is naar artiesten die alles kunnen.
- meer training (meer volume) overbelast het tijdschema van de dansers en ontneemt hen de tijd die nodig is om nieuwe bewegingen/concepten te assimileren en te kunnen rusten/herstellen.
- is het trainen van diverse en geïntegreerde motorische vaardigheden het antwoord om dansers gemakkelijker aanpasbaar te maken aan verschillende technieken en overtraining te voorkomen?
- het creëren van "ruimte voor risico's nemen" voor studenten om te improviseren, fouten te maken, leren omgaan met druk, te ontdekken hoe hun lichaam zich aanpast aan verschillende stijlen
- docenten moeten beter opgeleid worden om in deze behoefte te kunnen voorzien

Veerkracht
De ontwikkeling van het concept:
- “vermogen om te blijven functioneren door pijn/tegenspoed” is geëvolueerd naar “vermogen om pijn-tegenspoed aan te kunnen/terug te kunnen veren/herstellen”
 - wat betekent dit? bevorderen we de ontwikkeling van de interne hulpbronnen van dansers? Leveren wij de externe middelen? Zijn de benodigde middelen geïdentificeerd?

De rol van omgevingskwaliteit ligt in de balans tussen draagvlak en uitdaging:
- prestaties gedijen goed in faciliterende omgevingen waar een hoge uitdaging gepaard gaat met veel ondersteuning.
- hoge uitdaging/weinig ondersteuning leidt tot onverbiddelijke omgevingen waar burn-out en overtraining de boventoon voeren
- hoe kunnen we deze faciliterende omgevingen creëren en toch de uitdaging op peil houden?
 

Blessure bewaking en blootstellingsuren

Rekening houdend met verschillende budgetten, verschillende groottes, verschillende repertoires, verschillende toegang tot gezondheidsfaciliteiten en behandelaars/therapeuten, blijft één uitdaging voor het opsporen van blessures en de daaruit voortvloeiende preventie over: belasting. Hoeveel uur dansen dansers? Met welke regelmaat? Het tellen van ingeroosterde uren is geen weergave van intensiteit en intentie, noch van fysiek passieve momenten van leren en reflectie.
Deze presentatie leidde tot discussies in kleine groepen over monitoring software: voordelen, capaciteit, kosten (financieel, tijd, personeel), wat gebruiken andere instellingen met succes, hoe wordt informatie verzameld met behoud van privacy, wat kunnen we met elkaar delen. Het was belangrijk om te zien dat de ATD het eens is met andere organisaties in de uitdaging om belasting/blootstelling te verantwoorden en, belangrijker nog, in de inspanningen om een toepasbaar antwoord te vinden.
Andere volgsystemen die werden gepresenteerd waren gericht op energie-inname en -verbruik, de verhouding tussen acute en chronische belasting en lichaamssamenstelling, het monitoren van veranderingen op langere termijn.

Hypermobiliteit
Er waren verscheidene presentaties over hypermobiliteit die de voortzetting van de evaluatie van hypermobiliteit in de functionele screening bij de ATD bevestigen. Hypermobiliteit wordt vaak geassocieerd met verminderde proprioceptie en verhoogde interoceptie en bijgevolg met een verhoogd risico op blessures. Het is belangrijk dat de hypermobiele danser begrijpt welke invloed hypermobiliteit kan hebben op training, prestaties en dagelijks leven.
 

Crosstraining in dans

De danswetenschap heeft een groot deel van de afgelopen 20 jaar besteed aan het vinden van de verschillende manieren waarop dansers niet fit genoeg of niet geschikt zijn voor hun professie. De antwoorden kwamen in de vorm van cross-training die het aantal trainingsuren deed toenemen wat bijdroeg aan fysieke en mentale vermoeidheid.
Begrippen als cross-training en periodisering zijn in de dans nog geen gemeengoed, met repetitietijden die oplopen tot voor de voorstelling. Als je denkt dat "niemand een marathon loopt de dag voordat ze deelnemen aan de marathon", zie je het opvallende en vaak belemmerende gedrag dat de danscultuur nog steeds vasthoudt.
De volgende trainingsconcepten werden besproken:
- trainingscycli (Macro, Meso en Micro-cycli)
- het overbelastings-principe > progressieve overbelasting
- trainingsvolume gedurende het seizoen
- specifieke en niet-specifieke activiteit: doeleinden en tijdstippen
- rol van rust, herstel en slaap
- VO2max vereisten in dans
- implicaties van krachttraining voor de gezondheid en dichtheid van botten

Onderwijs- en leermethodieken - aandachtspunt
- focus van aandacht moet doelgericht en gestuurd zijn. Externe focus is succesvoller bij beginnende beroepsleerlingen, maar niet bij complete beginners. Professionele dansers en niet-studenten worden niet gestoord door interne aandacht focus en hebben het misschien nodig om prestaties en ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren die verder gaan dan het reeds veroverde meesterschap. Verschillende en individuele cognities maken verschillende leermethoden mogelijk, dus blijft het belangrijk om het individu te beoordelen. De woordkeuze van de instructie kan de prestatie ondersteunen of verminderen.

Revalidatieprotocollen
Opvallende protocollen betreffen terugkeer naar volledig point werk en bekkenbodemrevalidatie. Dit waren gedegen rapportages met incrementele progressie en herwaarderingsmomenten die opties en afwisseling bieden voor zowel therapeut als danser.

Onderzoek - trefwoorden
Onderzoek in dans en danswetenschap kan baat hebben bij meer specifieke terminologie en doelen. Kijk buiten de belangrijkste tijdschriften/publicaties, maak je trefwoorden breder dan "dans", wees specifiek binnen je thema door toevoeging van dansstijl, resultaat, methodologie en statistieken. Betere zoekstrategieën leiden tot beter onderzoek en omgekeerd, dus wees nauwkeurig met de doelen van je werk en deel inzichten/resultaten met nauwkeurige en doelgerichte terminologie.

Diversiteit, inclusie, intersectionaliteit in dans
Dit open gesprek bracht verschillende organisaties en collega's uit een breed spectrum van functies naar de conferentiezaal en debatten spitsten zich toe op "we weten niet wat we niet weten" en de individuele ervaring die door iedereen uniek wordt gevoeld.

Thema's die aan bod kwamen
- intersectionaliteit als overkoepelende term
- eco feminisme
- weerstand versus maatschappelijke normen
- anders kunnen zijn
- toegang tot voedsel en onderdak / survival
- autonomie in de werkruimte
- studenten in staat stellen de markt te betreden
- medische zorg: barrières voor kansarme dansers, voorbij de financiële parameter
- de rechtvaardigheidslens bij evaluatie en beoordeling in het onderwijs
- taal in de klas: hoe kunnen we het veilig maken om fouten te maken
- het individu in de klas
- wervingspraktijken:
         - clusterhuur/clusterauditie: druk om te diversifiëren versus tolkenism. Neem er niet een aan,  een groep
          - werving mag niet beperkt blijven tot momenten van personeelstekorten
          - houd in de gaten wie wat doet, blijf betrokken, bevorder kansen
De opvallende en grondige boodschap was: "Wat doe je als je begint te weten wat je niet wist?".
Andere presentaties volgden om te informeren over:
- sociale identiteiten, percepties van schade binnen competitieve dans en standaarden van witheid
- gelijkheid in leren: studenten kansen bieden om op verschillende manieren aanwezig te zijn en beoordeeld te worden

Take home

De leden van H&P verlieten elke dag met het gevoel dat de ATD voorop loopt in zowel zijn zoektocht naar wat we niet weten als bij het nemen van stappen om toe te passen/te implementeren wat we onderweg ontdekken.
Er is nog veel onbekende ruimte te vullen en veel werk voor de boeg, maar we voelen ons gesteund door een gemeenschap van dansers, docenten, artistiek leiders en wetenschappers die haar blinde vlekken begint te benoemen en door de ATD-gemeenschap die nieuwsgierig is en ruimte maakt voor onderzoek en innovatie.

Kom ons opzoeken op de 8e verdieping voor een praatje, vragen en ideeën!
Erzi, Lobke, Sofia

 

Delen