Inclusief communiceren

Platform 2025 heeft vier video's gemaakt die uitnodigen tot open gesprekken over inclusief communiceren. In deze video's komen verschillende 'bewoners' van het gebouw samen om gesprekken te voeren over diverse aspecten van inclusief taalgebruik. Belangrijk om te benadrukken is dat de video's niet bedoeld zijn als een lijst met regels (do's en dont's), maar eerder als een weergave van hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven. Ze dienen als een uitnodiging om samen de betekenis van inclusief taalgebruik te verkennen.

Op de website van Platform 2025 vind je naast de video's ook een handige termenlijst en extra bronnen. Als het lastig is om het gesprek te starten over de video's, biedt Platform 2025 een handleiding met een gespreksvorm. Deze gespreksvormen zijn geschikt voor discussies in de klas, team of onderling.

Handleiding(PDF)

Achtergrond
Deze video's zijn ontstaan na waardevolle focusgroepen in 2021, geleid door alumni Glynnis Bergen en Marleen Hendrickx, waar studenten, medewerkers en docenten hun zorgen, signalen en tips deelden over inclusief taalgebruik. De focusgroepen werd gehouden nadat studenten hun bezorgdheid uitten over de communicatie en het taalgebruik binnen de academie. De gesprekken in de focusgroepen hebben een belangrijke kern onthuld: we moeten met elkaar in gesprek gaan en daarin een balans vinden tussen ongemak en comfort bij het bespreken van onderwerpen rondom inclusief taalgebruik.

Credits:
Concept en uitvoering: Marleen Hendrickx en Glynnis Bergen
Coördinatie en dramaturgie: Kas Pijs
Video en edit: Rutger Vos
Handleiding: Hanne Timmers
Ondertiteling: Patou ten Cate

Vrouwelijk versus neutraal: navigeren door genderinclusie!

Paca en Raissa kijken naar het debat over of taal altijd een genderneutrale benadering moet hebben of in sommige gevallen vrouwelijk moet worden gemaakt en andere onderwerpen rondom gender en taal.

De naam van de academie en dekolonisatie?!

Een gesprek tussen alumnus van de Regie Opleiding Angelo en Rahana artisiek leider van de vooropleiding 5 O'Clock Class over de naam van de academie en dekolonisatie.

Wat zeg je eigenlijk? Interpersoonlijke communicatie! 

Een gesprek tussen Yeng Nacion en Kaya Wessels over interpersoonlijke communicatie. Ze bespreken hoe de verhouding tussen studenten, medewerkers of docenten op de academie tot onbegrip kan leiden. Daarnaast bevragen ze of we eigenlijk wel genoeg stil staan bij wat iemand bedoeld.  

Dit gesprek is onderdeel van een campagne over inclusief communiceren van Platform 2025. Naast de gesprekken zijn er bronnen- en begrippenlijsten, evenals een handleiding voor het voeren van gesprekken met je collega's, klasgenoten of andere groep. Je kunt alles vinden op de website van de ATD. 

Tip  
Op de website van Platform 2025 vind je verschillen de bronnen en termen die helpen bij deze gesprekken. 

Ik ga jou gelijk behandelen! Validisme?

Een gesprek tussen Kim Spierenburg en Carly Everaert over validisme. Samen pluizen ze uit wat validitische opmerkingen zijn in de onderwijsetting en hoe we daar doorheen breken. Dit gesprek is onderdeel van een campagne over inclusief communiceren van Platform 2025. Naast de gesprekken zijn er bronnen- en begrippenlijsten, evenals een handleiding voor het voeren van gesprekken met je collega's, klasgenoten of andere groep. Je kunt alles vinden op de website van de ATD. 

Onze excuses voor de kleine foutjes in de vertaling van deze video. We zullen binnenkort een nieuwe versie uploaden.

Delen