De Academieraad (AR) wil  graag iets vertellen over de kwaliteitsmiddelen. Wat zijn de kwaliteitsmiddelen en wat heeft de AR ermee te maken?

De kwaliteitsmiddelen zijn gelden die hogescholen en universiteiten krijgen van de overheid. Dit geld is vrijgekomen sinds de basisbeurs is afgeschaft en studenten geld moeten lenen om te studeren. De kwaliteitsmiddelen moeten worden ingezet ter verbetering van het hoger onderwijs. Daarbij heeft het ministerie richtlijnen gegeven waar het geld aan uitgegeven mag worden. Hierdoor zijn er bij de ATD 11 platforms ontstaan: 10 platforms gecreëerd door het Team Bedrijfsvoering (TB) en 1 platform door de AR.

Platforms 1-10:

Third; Five o’Clock; ID-Lab; Huur studioruimte; Ondersteuning techniek; Zorg & Advies team; Student Life; Verbetering verblijf en ontmoetingsruimten; Diversiteit & Inclusie / Professionalisering Docenten; Fair Practice module.

De AR is in juni 2019 met haar instemming op de besteding van de kwaliteitsmiddelen overeengekomen met de ATD-directie, dat de medezeggenschap betrokken wordt in het co-creëren en bij de evaluatie van deze 10 kwaliteitsmiddelen platforms, die door de directie waren voorgesteld.

Platform 11:

Hieronder vallen de projecten die bekostigd worden uit de extra kwaliteitsmiddelen, geld dat door de medezeggenschap zelf te besteden is. Dit heeft geresulteerd in een aantal projecten die de medezeggenschap zelf heeft kunnen initiëren (co-createn). Deze zijn in het vorige studiejaar bedacht en op poten gezet, en het merendeel hiervan wordt dit studiejaar 2021-2022 actief.

Deze 8 projecten zijn: Online audities; Online platform/portfolio; Collaboration between departments/Kunstonderwijs in transitie; Queer pedagogies; Dialog Circles; Internationalisation; Notebook; Sociale veiligheid.

Bij het ophalen van de ideeën bleek dat er een aansluiting is tussen wat al in de lopende 10 platforms is opgenomen en wat er aan plannen binnen de medezeggenschap leeft. De eerste stap was daarom, waar mogelijk, vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschap te koppelen aan de platform-leiders. Dit proces is vorig studiejaar afgerond. De Academieraad heeft in juni beslist over hoe het budget van studiejaar 2020-2021 wordt verdeeld over de verschillende voorstellen.

Dit jaar is de AR gestart met One-Offs, bedoeld om ook nieuwe leden van de AR en OCs (opleidingscommissies) een kans te geven een voorstel in te dienen (ook na overleg met hun achterban). De deadline loopt eind januari af.

Wij zijn benieuwd wat wij als medezeggenschap weer zelf aan initiatieven kunnen bekostigen ter verrijking van het onderwijs op de Academie voor Theater en Dans.

Delen