Ondersteunend personeel, afdelingoverstijgend

Academie voor Theater en Dans
Receptie, 020-527 7777

Interim-directeur
Mechtild van den Hombergh

Adjunct-directeur
Anthony Heidweiller

Hoofd Beleid/Academiesecretaris
Lieke van Hoogenhuyze

Senior beleidsmedewerker
Fien Bloemen, 020-527 7686

Hoofd bedrijfsvoering
Paul Jeroen Willems, 020-527 7660

Facilitair manager
Niki Lemmens, 020-527 7814

Managementassistent
Jeroen de Beer, 020-527 7822

Ambtelijk secretaris Academieraad en Opleidingscommissies
Ellen van Haeringen, 020-527 7667

Hoofd Studentenzaken en informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs, coördinator IDlab 
Erik Lint, 020-527 7809

Hoofd producerende afdelingen en projectleider
Bart Kusters, 020-527 7816

Beleids- en kwaliteitszorgmedewerker
David Dotulung

Coördinator Kwaliteit onderwijsondersteuning
Désirée Delussu, 020 – 527 7685

Medewerker backoffice
Valerie Veltkamp

Coördinator Student Life
Barbara de Boer, 020 – 527 7651

Lector DAS Research
Laura Cull Ó Maoilearca, 020-527 7804

Senior adviseur P&O
Sharita Lachmon 020-527 7743

Studentendecaan bacheloropleidingen
Timon Hagen, 020-527 7637

Studentendecaan masteropleidingen
Juul Beeren

Financiële administratie
Marit Ruperti, 020-527 7689

Hoofd Communicatie
Wouter van Loon, 020-527 7647

Communicatie
Brechje Glass, 020-527 7844

Delen