Saly Ndoye

Over Saly Ndoye

Saly Ndoye, zij/haar, (AHK, OPP, 2016) is een creatief producent en contextmaker met een expertise in inclusie&diversiteit en educatie. Saly is met haar verschillende kwaliteiten zakelijk en artistiek sterk onderlegd. Zij is werkzaam geweest bij zowel grote als kleine culturele instellingen en bekleedde functies als Hoofd Interactie&Inclusie bij Theater Oostpool, Stage Manager bij de Nationale Opera&Ballet, theaterdocent&vocal coach, en is inzetbaar als freelance inclusie adviseur en (context)programmamaker. Momenteel werkt zij als creatief directeur voor de door haar opgerichte stichting, SALTY, die zich richt op talentontwikkeling voor jonge talenten binnen de urban arts.

In haar loopbaan heeft Saly zich gefocust op de pijlen ontwikkelen/creëren, produceren en educatie voor kinderen en jongeren met oog op het breder toegankelijk maken van cultureel aanbod. Saly weet als biculturele vrouw van kleur naadloos sectoren, culturen en mensen uit andere leefwerelden aan elkaar te verbinden en vervult als bruggenbouwer in de sector een belangrijke rol.

Waarom is fair practice belangrijk voor mij: 

“Door de Fair practice codes te hanteren maken we een opening in het witte bolwerk van de culturele sector en scheppen we ruimte voor meerstemmigheid. Zo werken we aan een cultureel veld wat op alle vlakken toegankelijk is voor iedereen.’'

Delen