Anne Rooschüz

Anne Rooschüz (1975, D) studeerde in 2003 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam (Mime Opleiding) en voltooide aansluitend de opleiding tot Docerend Kunstenaar. In 2011 behaalde ze de master Performance Studies aan de Universiteit van Hamburg.  Sinds haar afstuderen aan de Mime Opleiding werkt Anne samen met collega Karen Røise Kielland (NO) onder de naam Blood for Roses. Soms als performers maar meestal als auteurs en regisseurs, construeren ze performances op het snijpunt van natuur, wetenschap en theater. Hun voorstellingen bewegen tussen documentaire berichtgeving en hypertheatrale vervreemding, terwijl poëzie en populaire wetenschappen in beeld en taal ongeneerd vermengd worden. Het werk van Blood for Roses speelt zowel op locatie, in de black box of in een gallerij, vaak ondersteund door experts van het alledaagse of wetenschappers.
In de afgelopen jaren groeide Anne's interesse naar projecten die een verbinding van artistiek en sociaal aangaan. Zo ontwikkelde ze samen met Andreas Bachmair (Stichting Urban Gorillas) drie grote projecten die met soms meer dan 100 buurtbewoners tot stand kwamen. Naast haar eigen werk, performde Anne bij Nicole Beutler en Roy Peters en werkte ze als artistiek assistent samen met David Weber-Krebs.

Scores als tool voor participatieve performances

Kunstenaars die met niet-professionals een sociaal-artistiek project in de Performing Arts willen realiseren, stuiten steeds weer op hetzelfde probleem: hoe bereiken we mensen die niet of nauwelijks in aanraking komen met theater of performance? Hoe halen we ze over om te participeren? Wanneer is de ruimte die we bieden veilig genoeg om erin te stappen en mee te doen?

Scores als tool voor participatieve performances is een onderzoek naar manieren om scores als gereedschap te laten dienen voor het maken van een participatief event in de openbare ruimte. Scores zijn hier een instructie (geschreven of getekend) die zonder verbale communicatie duidelijk maakt hoe er gehandeld kan worden.

Aanleiding voor dit onderzoek is het performatieve event Schrei-orte dat Anne maakte in samenwerking met Hannah Georgi en Greta Granderath tijdens haar master Performance Studies aan de Universiteit Hamburg. Hierin vroegen performers aan voorbijgangers om een schreeuw-score te kiezen en deze of zelf uit te voeren of door een performer te laten uitvoeren. Het onderzoek ligt ook in het verlengde van haar workshop Scores and instructions in Fluxus and contemporary performance aan de Mime Opleiding. Het streven is de verschillende notaties van scores en de verschillende manieren om scores als creatietool te gebruiken in kaart te brengen. 

Delen