RESEARCH_Radio-Futura-20140924_83077.jpg
 

Local School Research Group

Om de ‘innovatiefunctie’ van het kunstonderwijs te versterken en om individuele onderzoeksprojecten van (gast)docenten verder te stimuleren ontwikkelt DAS Research vanaf 2016 een nieuwe onderzoeksgroep met een thematische focus: De waarde van plaats, stad, gemeenschap en verbinding in de podiumkunsten.

Binnen het lectoraat is een diversiteit aan onderzoek mogelijk: theater- en sociaalwetenschappelijk, experimenteel en praktisch, en ook de combinatie van de twee, waarin theorie, reflectie en artistieke praktijk vanzelfsprekend samen gaan (’artistic research’). Naast het eigen project nemen onderzoekers deel aan regelmatige bijeenkomsten om het proces, de aanpak, methoden, dilemma’s en mogelijke uitkomsten met elkaar te bespreken.De onderzoeksgroep Local School bevindt zich nog in een pionierende fase waarin vanuit de inhoudelijke opzet in een aantal proefondervindelijke onderzoeksprojecten wordt geïnvesteerd. De uitkomst van deze projecten zal mede bepalend zijn voor de keuze van meer structurele aandachtsgebieden. Denkbaar is dat een onderzoeksproject resulteert in een voorstel voor een vervolgproject met een grotere omvang en een langer perspectief.

Delen
 

Read all about our first Research Ecologies LAB

Click here