Research

DAS Research is bezig met het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma gestructureerd door 4 thema's: 

  • Sociale rechtvaardigheid, de kunstenaar als veranderaar 
  • Klimaatcrisis, Ecologie; Duurzaamheid 
  • Zorg; Rouw & Verlies, Geleefde Tijd 
  • Manieren van Weten & Niet-Weten 

We zien deze thema's als vloeiend en dynamisch, en zijn vooral geĆÆnteresseerd in waar ze elkaar overlappen en kruisen. Het doel van de thema's is niet om het onderzoek dat plaatsvindt aan de ATD top-down te dicteren, maar om aandachtsgebieden aan te reiken voor het onderzoeksprogramma en om te fungeren als een uitnodiging voor onderzoekers om elkaar te ontmoeten op basis van gedeelde interesses. 
Voor ons markeren de thema's urgenties en vragen die van belang zijn voor onderzoekers, kunstenaars in het hedendaagse werkveld en bredere gemeenschappen.   
 
Wij erkennen de manier waarop taal leeg kan worden als bepaalde "sleutelwoorden" of thema's deel gaan uitmaken van een dominant discours. Als zodanig streven wij ernaar de termen van ons eigen denken te bevragen om op integere wijze bij te dragen tot het onderzoek ervan. 
 
In de context van hernieuwde publieke en politieke twijfel over de waarde van de kunsten, draagt DAS Research bij aan het begrip van waarom de kunsten ertoe doen en voor wie. Het laat zien hoe specifieke kennisproductie in de kunsten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen zoals inclusie en (on)gelijkheid; klimaatcrisis, rouw en verlies.  
We willen echter ook platforms bieden voor een kritisch debat over instrumentele en neoliberale benaderingen van kunstonderzoek: ter ondersteuning van het ter discussie stellen van modellen waarin de verantwoordelijkheid voor sociale verandering wordt doorgeschoven van overheden naar kunstenaars. 

Delen