‘Vlugschrift’ Theaterjaar 2017

Het ‘vlugschrift’ THEATERJAAR 2017 is een vergelijkend overzicht in cijfers. Deze speciale uitgave, verschenen als bijlage van de februari uitgave van de Theatermaker, gaat vooraf aan een nieuw Theaterjaarboek dat in oktober 2018 zal verschijnen."Wij vinden het noodzakelijk om de ontwikkelingen in de sector te kunnen staven met cijfers die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Alleen zo kunnen ze door iedereen gebruikt worden, actuele interpretaties over de ontwikkeling van de podiumkunsten voeden, en de waarde van kwantitatieve en andere gegevens bespreekbaar houden.

De leden van de werkgroep NIT committeren zich aan de herleving van de traditie van het Theaterjaarboek, en aan nieuwe vormen van dataverzameling en datakoppeling - daarbij het belang van een duurzame infrastructuur voor documentatie, analyse en onderzoek onderstrepend.

Zie THEATERJAAR 2017 dan ook vooral als een opmaat naar het Theaterjaarboek 2018, en als een pleidooi voor een substantiële structurele ondersteuning van erfgoed, reflectie en debat in onze sector," Marijke Hoogenboom - lector DAS Research.

DAS Research - onderdeel van DAS Graduate School en het lectoraat van de Academie voor Theater en Dans - heeft al in 2016 na een lacune van vier jaar een Theaterjaarboek gelanceerd. Dit was ook in samenwerking met Theatermaker en werkgroep NIT.Download hier het THEATERJAAR 2017

Delen