Naar inhoud
 

Toegankelijkheidsnotitie

Download hier

Arts Beyond Ableism: Kunst, educatie en sociale rechtvaardigheid

Op zaterdag 25 november vindt van 10 - 17 uur de conferentie Arts Beyond Ableism plaats in het Conservatorium van Amsterdam. Tijdens die dag leren we hoe kunstenaars en docenten kunnen bijdragen aan unlearning ableism in arts, onderwijs en samenleving. We bespreken wat het betekent om een intersectionele benadering van toegang, inclusie en gelijkheid in de praktijk te brengen. In verschillende presentaties en parallelle sessies zullen AHK-docenten hun praktijken delen, met als doel om deelnemers inzicht te geven in verschillende strategieën en ideeën en te pleiten voor inclusiever kunstonderwijs.

Arts Beyond Ableism is een samenwerking tussen lectoraat ATD en lectoraat Kunsteducatie van de AHK. Het maakt deel uit van het Thematisch Samenwerkingsprogramma (TCP) van de AHK.

Registratie is gesloten. 

Programma

9.30 - 10.00   Inloop
10.00 - 11.15    Presentatie Patty Berne, Sins Invalid
                        (Engels gesproken, Engels en Nederlands ondertiteld)
                        Nagesprek met Noli Kat
                        (Engels gesproken)
11.15 - 11.45     Pauze    
11.45 - 12.45    Parallel sessie 1
                         Access Intimacy door Mira Thompson en Carly Everaert
                       
(Engels gesproken, Nederlands ondertiteld)
                         
Doing Neurodiversity: Wayfaring Words door Antje Nestel en Aster Arribas
                       
(Engels gesproken, workshop)
12.45 - 13.45    Lunch    
14.00 - 15.00   Concert My Music Ability    
15.00 - 15.30    Pauze    
15.30 - 16.30    Parallel sessie 2
                          RDM DansLab door Damar Lamers en performers ReDiscoverMe
                         (Nederlands gesproken, presentatie, performance, workshop,
                         nagesprek)

                        My Music Ability door Debby Korfmacher en Melissa Bremmer
                         
(Nederlands gesproken, presentative)
16.30 - 17.00    Afsluiting & borrel    

Expositie Who cares? Op Mezzanine
Who cares? presenteert een verzameling tekeningen van ATD Teacher-Researcher-zangeres en performer Mira Thompson, waarin het perspectief wordt onderzocht van het aan de ontvangende kant staan van zorgpraktijken. Ze brengt intieme handelingen en ontmoetingen van persoonlijke zorg over in opeenvolgende verhalen in komische stijl. Ze illustreert de tegenstrijdige gevoelens en complexiteiten die gepaard gaan met het nodig hebben van zorg in haar dagelijks leven, terwijl ze het simplistische denken als het gaat om het geven en ontvangen van zorg tegengaat.

KEYNOTE PRESENTATIE
Patty Berne Sins Invalid (10.00 – 11.15hrs)
Sins Invalid is een op rechtvaardigheid gebaseerd performanceproject dat kunstenaars met een beperking incubeert en viert, waarbij kunstenaars van kleur en LGBTQ-/gendervariantkunstenaars worden gecentraliseerd als gemeenschappen die historisch zijn gemarginaliseerd. Onder leiding van mensen van kleur met een handicap onderzoekt Sins Invalid's performancewerk de thema's seksualiteit, belichaming en het gehandicapte lichaam, en ontwikkelt provocerend werk waarin paradigma's van 'normaal' en 'sexy' worden uitgedaagd, en biedt in plaats daarvan een visie op schoonheid en seksualiteit die alle lichamen en gemeenschappen omvat.

Patricia Berne is medeoprichter, uitvoerend en artistiek directeur van Sins Invalid. Berne's opleiding in de klinische psychologie was gericht op trauma en genezing voor overlevenden van interpersoonlijk en staatsgeweld. Hun professionele achtergrond omvat onder meer het pleiten voor immigranten die asiel zoeken vanwege oorlog en marteling; gemeenschapsorganisatie binnen de Haïtiaanse diaspora; internationaal ondersteunend werk voor de Guatemalteekse democratische beweging; met gedetineerde jongeren werken aan alternatieven voor het strafrechtelijk systeem; het bieden van geestelijke gezondheidszorg aan overlevenden van geweld; en pleiten voor LGBTQI- en handicapperspectieven op het gebied van reproductieve genetische technologieën. Berne’s ervaringen als Japans-Haïtiaanse queer-gehandicapte vrouw vormen de basis voor haar werk door ‘bevrijde zones’ te creëren voor gemarginaliseerde stemmen. Berne ontving in 2020 de Disability Futures Fellowship en ze worden algemeen erkend voor hun werk om het raamwerk en de praktijk van gerechtigheid voor gehandicapten vast te stellen.

Respons door Noli Kat
Noli Kat is een zieke kunstenaar. Ze maakt werk op het gebied van poëzie, proza, zelfportretten en performancekunst. Ze is gevestigd in Dreamscapes, Cyberspace en Nederland. In 2015 liep ze stage bij het performanceproject Disability Justice Sins Invalid. Momenteel speelt ze bij het gemengd theatergezelschap ‘Speels Collectief’.
 

Parallel sessie 1 (11.45 – 12.45u) 
Kies uit de sessies: Access Intimacy of Doing Neurodiversity: Wayfaring Words


Access Intimacy 
Deze sessie bevat de videoles Access Intimacy, Engels gesproken en Nederlands ondertiteld. De sessie wordt gehost door Laura Cull O Maoillorca (Engels gesproken).

On Acces Intimacy is een samenwerkingsproject tussen kostuumontwerpster en docent Carly Everaert en singer-songwriter en docent Mira Thompson. Geïnspireerd door Disability Justice en Disability Studies stellen ze dat een gehandicaptenperspectief kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van creëren en leren. “Access Intimacy”, een term bedacht door de Amerikaans-Koreaanse pedagoge Mia Mingus onderstreept dit gedachte-experiment en biedt studenten en luisteraars een kader om van te dromen. Deze videoles is de eerste van een serie over handicaps in de (podium)kunsten.

Mira Thompson (zij/haar, Amsterdam, 1993) is een zangeres, singer-songwriter en performer. Geïnspireerd door de traditie van de vocale jazz, voelt ze zich aangetrokken tot verhalende zang en sterke poëtische en visuele elementen binnen de muziek. Ze ontwikkelde een fascinatie voor de verschillende manieren waarop de stem kan functioneren als een belichaamd instrument. Of het nu geschreven, gesproken of gezongen is, Mira gebruikt taal om diepe en begraven gevoelens op te roepen met een serieuze maar geestige benadering. In haar eigen artistieke praktijk en die van anderen vormt interdisciplinaire samenwerking de kern van Mira’s werk. Ze schrijft over onderwerpen als handicaps, taal en activisme om een toegankelijkere wereld te overdenken.

Carly Everaert (hun/hen, Steenbergen, 1960) is kostuumontwerper en docent-onderzoeker bij de afdeling scenografie van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam (ATD). Ze zijn lid van de onderzoeksgroep Embodied Knowledge aan de ATD, waar ze onderzoek doen naar vragen over kostuum, ruimte en belichaming vanuit een intersectioneel, praktijkgericht perspectief. In hun ATD fellowship (2022-23) onderzoek genaamd “Creating spaces for other(ed) bodies”, zijn ze begonnen met het ontwikkelen van een kritische samenwerking met Mira Thompson.

Doing Neurodiversity: Wayfaring Words
Workshop gefaciliteerd door Antje Nestel en Aster Arribas

Wat als we nog niet weten wat inclusie is? Wat als inclusie niet gaat over het verwelkomen van de ‘anderen’, zoals de neurodivergerende mensen en gehandicapten, maar veeleer, wat als de mogelijkheden voor inclusie liggen in het omgaan met de tendensen die we vaak als pathologieën bestempelen? In deze workshop stelt verlegen* spel voor om inclusiviteit te heroverwegen door aan neurodiversiteit te doen door middel van reizende citaten. Deze techniek brengt niet alleen neurodiverse woorden en gedachten op de voorgrond, maar ook de vele andere vormen van communicatie die ‘onder de woorden’ wemelen, zoals Amelia Baggs zou zeggen. In het bijzonder de talen van beweging, textuur, vorm, geluid, vibratie en kleur, allemaal synesthetisch met elkaar verweven, die door de validistische genormaliseerde vormen van relaties worden gedevalueerd en afgewezen.

Shy*play is een platform dat mede is geïnitieerd door Aster Arribas en Antje Nestel en dat zich richt op het beoefenen van neurodiversiteit, niet als een proces van verklaring, maar als een relationele praktijk van verschil. We gebruiken kunst-als-proces- en (ont)leertechnieken met als doel socialiteiten te creëren met hun eigen waarden, buiten de werking van normaliteit en identificatie. Shy*play wordt mede mogelijk gemaakt door het lectoraat van de Academie voor Dans en Theater.

Concert My Music Ability: inclusief componeren (14.00 – 15.00)
Concertpresentatie van het Artist in Residence (AIR) project met Drake Music Scotland, dat in de 3 dagen voorafgaand aan het symposium zal plaatsvinden bij het CvA. Drake Music Scotland is een toonaangevende en bekroonde kunstorganisatie op het gebied van inclusieve muziekpraktijken. Hun missie is om kansen te creëren voor muzikanten en componisten met een handicap om muziek te leren, creëren en uitvoeren en deel te nemen aan creatieve processen. Muziektechnologie speelt een belangrijke rol in hun werk.

Na twee succesvolle AIR-projecten over Inclusive Music Practices in 2018 en 2021 heeft het CvA Pete Sparkes en Ali Gillies van Drake Music Scotland uitgenodigd voor een residentie van 22 tot en met 25 november 2023. Zij zullen hun kennis en ervaring op het gebied van componeren delen voor en spelen in een inclusief ensemble dat bestaat uit
muzikanten met en zonder beperking. Het werken met inclusieve muziektechnologie en adaptieve instrumenten, maar ook het ontdekken van manieren om te co-creëren voor diverse ensembles zijn belangrijke elementen van het programma.

Tijdens de concertpresentatie maak je kennis met het project en ben je getuige van de wereldpremière van de muziek die is gemaakt door het inclusieve ensemble dat bestaat uit studenten en gastmuzikanten.

Parallel sessie 2 (15.30 – 16.30)
Kies uit de sessies: RDM DanceLab of My Music Ability


RDM DanceLab
Door Damar Lamers en RDM DanceLab

Bij de ReDiscoverMe DanceLabs draait het om het herontdekken van je lichaam en de beschikbare mogelijkheden, individueel en samen door verbinding te maken door beweging. Met onze groep amateurdansers en (semi)professionals, met en zonder chronische ziekte en fysieke uitdaging, hebben we intensief samengewerkt aan een dynamisch, inclusief dansstuk. Na onze presentatie gaan we op een speelse en laagdrempelige manier samen bewegen, waarbij ‘individueel en samen genieten van de kracht van dans’ voorop staat.

DANS is voor IEDEREEN! Stichting ReDiscoverMe draagt bij aan een inclusief dansend Nederland met dans(projecten) voor iedereen en in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen met een chronische ziekte en/of een andere fysieke uitdaging.

My Music Ability
Door Debby Korfmacher en Melissa Bremmer

In deze workshop presenteren we de stappen die het Conservatorium van Amsterdam heeft gezet om inclusief muziekonderwijs in het curriculum te integreren. Artist-in Residence-programma's hebben in deze ontwikkeling een cruciale rol gespeeld. Voor deze programma's heeft het CvA de toonaangevende kunstorganisaties Drake Music London en Drake Music Scotland uitgenodigd om met haar studenten samen te werken. Deze organisaties bieden mogelijkheden om muziek te maken voor mensen met een handicap en extra ondersteuningsbehoeften door muziektechnologie te integreren. In deze workshop bespreken we wat we uit deze samenwerkingen hebben geleerd voor de ontwikkeling van projecten en keuzevakken over inclusief muziekonderwijs aan het Conservatorium van Amsterdam.

Debby Korfmacher is verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij mbira, creative music making, inclusieve muziekeducatie en community music doceert. Zij studeerde muziek en culturele antropologie (BA) aan SOAS, University of London, waar zij ook een MMus in etnomusicologie behaalde. Als projectleider is zij betrokken geweest bij twee AIR projecten in de My Music Ability reeks, die focust op inclusieve muziekpraktijken.

Melissa Bremmer is lector en leidt samen met Emiel Heijnen het AHK lectoraat Kunsteducatie. Zij voltooide de studie Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam en de studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed promotieonderzoek aan de University of Exeter naar de 'pedagogical content knowledge' van vakleerkrachten muziek vanuit een embodied cognition-perspectief.
 

Delen
 

Toegankelijkheidsnotitie

Download hier