Teaching to Transgress: een open vergadering van de Embodied Knowledge Group

Datum/tijd: 25 januari, 14:00 – 17:00 uur
Locatie: DAS Graduate School

Bijdragers: EKTD teacher-researchers

The Embodied Knowledge in Theatre and Dance Group is een onderzoeksgroep die bestaat uit 12 docenten van verschillende afdelingen van de ATD, onder leiding van performance onderzoeker en ATD-docent Marijn de Langen (Mimeschool). We ontwerpen en delen onderzoeken rond de belichaamde kennis waarmee we werken in onze onderwijspraktijken. Het onderzoek dat we doen vloeit terug in onze onderwijspraktijken.

Heb je interesse om een bijeenkomst bij te wonen? Op 25 januari, van 14 tot 17 hebben we een open bijeenkomst en ben je van harte welkom om mee te doen. We wijden deze bijeenkomst aan het bespreken van het boek Teaching to transgress: education as the practice of freedom, by bell hooks (Routledge, 1994). Iedereen wordt uitgenodigd zich voor te bereiden door (delen van) het boek te lezen alvorens naar de bijeenkomst te komen. Je mag echter ook komen zonder enige voorbereiding, iedereen is welkom!

Aanmelden: stuur een e-mail naar marijndelangen@ahk.nl
Link: https://www.atd.ahk.nl/en/das-research/groups/embodied-knowledge-in-theatre-and-dance/

Delen