Esther Snelder

Esther Snelder

Researcher

Department
DAS Research
Research groep
Kenniskring Belichaamde Kennis in Theater en Dans

Onderzoeker, Belichaamde Kennis in Theater en Dans
Docent, Mime

Esther Snelder (Drempt, 1971) studeerde in 1997 af in de richting Mime aan de faculteit Theater van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar ze in 1998 haar docentschap Mime haalde. Sindsdien heeft ze als speler samengewerkt met verschillende dans- en theatermakers, zoals Kassys, Jerôme Bel, Nicole Beutler, Sanne van Rijn, Magne van den Berg, De Gemeenschap en Jetse Batelaan. Esther doceert aan de Amsterdamse Mimeschool waar ze spellessen geeft en studenten begeleidt en adviseert bij hun eigen projecten. Tevens is zij als spel- en Alexander-techniek docente verbonden aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem en is ze speltrainer voor musici van Oorkaan. Esther volgde de 3 jarige opleiding tot leraar in de Alexander Techniek en geeft sinds 2017 privé-lessen in deze techniek.

Onderzoek
Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop onze gewoontepatronen invloed hebben op ons functioneren en handelen.  Geïnspireerd door mijn training in de Alexander techniek en ervaring als speler, werk ik aan bewustwording van mentaal-fysieke gewoontepatronen bij mimespelers en probeer ik een keuzevrijheid te bewerkstelligen om deze wel of niet te gebruiken. Het in relatie blijven staan met je omgeving, de ruimte waarin je je bevind, schept ruimte voor gewaarwording. Ik onderzoek de mate waarin het begrip ruimte, in al z’n variaties, bijdraagt aan de mate waarin je als speler aanwezig blijft in wat je doet. In een poging dit in taal te vatten, leg ik mijn bevindingen en vocabulaire naast enkele teksten van Wouter Steenbergen (‘Het nieuwe stilstaan’, ongepubliceerde tekst uit 1993), Frits Vogels (Etsen op het netvlies, Uitgeverij Zuiderzwaluw, 2016) en Etienne Decroux (Words on Mime, Mime Journal 1985 [1963]).

Terug naar lijst
Delen