DAS Creative Producing- Creative Entrepreneurship in the Arts - 'Context' Module september 2017 t/m december 2017

Data
De deelnemers komen tijdens deze module één maal per maand, vier dagen bijeen, in totaal vier blokken te weten in september, oktober, november en december 2017. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gereflecteerd op het aangeboden materiaal, vinden er ontmoetingen plaats met gasten, zijn er openbare evenementen, en wordt de nieuwe kennis gespiegeld aan de eigen beroepspraktijk.

Elk blok duurt vier dagen, van zaterdag t/m dinsdag
blok I Kunst en politiek: 23, 24, 25, 26 september
blok II Diversiteit, sociale en culturele antropologie: 28, 29, 30, 31 oktober
blok III Sociologie en rechtsgeleerdheid: 25, 26, 27, 28 november
blok IV Presenteren in context: 16, 17, 18 december

Het beroepsprofiel en de master Creative Producer
Een Creative Producer combineert de taken van een producent, een programmeur en een curator. Hij, lees ook zij,  richt zich vanuit een artistieke visie op de ontwikkeling van de artistieke praktijk van een kunstenaar of gezelschap en creëert daarvoor maatschappelijk, politiek en financieel draagvlak. Hij heeft het vermogen en voelt de verantwoordelijkheid om het werk van een kunstenaar te plaatsen in een maatschappelijke en publieke context. Hij produceert en presenteert vanuit de notie van co-ownership en co-creating met alle partijen, makers, financiers en publiek. Hij ontwikkelt, inspireert, en versterkt. Hij zorgt voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van het (kunst-) werk en een voor het werk specifieke publieksbenadering.

De master DAS Creative Producing – Creative Entrepreneurship in the Arts is beoogd als een interdisciplinaire, tweejarige parttime opleiding. In de master ontwikkelt de student een uitgesproken visie en missie op het vakgebied. Dit gebeurt aan de hand van drie centrale domeinen: visie, maatschappelijk en entrepeneurship.
1. Visie: onderzoek naar het kunstenveld, waarin en waarvoor je wilt werken (visie, missie, kunstenaars, definiëring van het veld en zicht op de ontwikkeling van de kunstenaars met wie je werkt).
2. Maatschappelijk: onderzoek naar de sociale context en gemeenschappen (context, gemeenschappen/publiek, bemiddeling, uitwisseling, duurzaamheid).
3. Entrepreneurship: onderzoek en ontwikkeling van je eigen ondernemerschap (onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe organisatievormen, verdienmodellen, management en leiderschap).
In verschillende modules komen steeds bovenstaande deelgebieden aan de orde met telkens andere invalshoeken.

In november 2016 is een eerste proefmodule van start gegaan  met een groep van zes studenten uit diverse disciplines, geleid door Juha van ’t Zelfde, artistiek directeur Lighthouse Brighton. Deze proefmodule viel binnen het domein ‘Entrepeneurship’ en besprak vanuit een economische perspectief alle aspecten van de praktijk van de Creative Producer. Inmiddels is deze module met veel succes afgesloten.

De module context (tweede module)
Deze module zal in het teken staan van het onderzoek naar de context waarin de creative producer het werk van de kunstenaar zou willen en kunnen plaatsten. De student doet onderzoek naar gemeenschappen en publiek: in welke wereld bevind je je, wat zie je om je heen en hoe sta je in de wereld, hoe creëer je draagvlak en mede-eigenaarschap (kernwoorden: bemiddeling, uitwisseling, marketing, duurzaamheid, economische ideologieën).

Er wordt onderzocht wat context is en hoe het een rol kan en moet spelen. Er wordt ingezoomd op de verschillende soorten –sociale, politieke- contexten die er bestaan en hoe deze invloed hebben op samenlevingen en gemeenschappen. Vanuit antropologische en sociale inzichten leren de studenten gevoelig te worden voor de omgeving waarin ze opereren. In deze module worden die contexten steeds in verband gebracht met de persoonlijke visie waar vanuit gewerkt wordt. Het begrip ‘inclusiveness’ speelt hierbij een grote rol: hoe creëer je draagvlak, mede-eigenaarschap, betrokkenheid.

In ieder blok staat een andere invalshoek centraal, te weten: 'Kunst en politiek' ( blok 1) , 'Diversiteit, sociale en culturele antropologie' ( blok 2), 'Sociologie en rechtsgeleerdheid' ( blok 3) en ‘Presenteren in context’ ( blok 4).
Per blok wordt een  gastcurator gevraagd een leeslijst voor de studenten samen te stellen, een lezing te geven met al dan niet een gastspreker naar keuze en in een bijeenkomst de leeslijst en de lezing(en) te bespreken. Maandelijks krijgt de deelnemer voorafgaand aan  het blok de leeslijst. De aangeboden theorie verwerkt de student door vooraf een samenvatting en reflectie te schrijven op deze theorie en toegepast op hun praktijk.

Werkwijze per blok
•    op de eerste dag presenteert de deelnemer de status van het eigen meegebrachte projectplan, en gaat ’s avonds naar een voorstelling in het Veem Huis voor Performance in Amsterdam,
•    op de tweede dag is er een lezing van de gastcurator met eventueel een extra gastspreker,
•    op de derde dag is er een bijeenkomst met de gastcurator waarin wordt gereflecteerd op de theorie en de lezing, en werkt de deelnemer aan zijn eigen project,
•    op de vierde dag is er ruimte voor persoonlijke coaching en krijgt de deelnemer een opdracht van de coach voor het volgende blok.
De locatie, een centrale rol in deze module
In deze module kiezen we in gezamenlijkheid de locatie in Nederland waar fictief alle eigen projecten in of rondom gepresenteerd worden. De locatie speelt dan ook een centrale rol in de hele module omdat deze  wordt beschouwd als het centrum in de context. Een primaire vraag is dan ook welk belang de specifieke context heeft bij de ontwikkeling van de projecten en op welke manier dit kan worden omgezet om de bestaansgrond van/ voor de locatie te verstevigen.

In de module gebruiken wij als praktijkvoorbeeld Het Veem Huis for Performance  waarvan we de context gezamenlijk onderzoeken. Het Veem Huis is een interessante locatie, met name door de grote diversiteit in de omgeving; de Spaarndammerbuurt, Haarlemmerbuurt, Noord, Houthavens.

De Gastcuratoren
Blok 1 : Kunst en politiek.
Anne Breure, sinds 2014 artistiek directeur Veem Huis voor Performance.
Na haar afstuderen aan de Mimeopleiding Amsterdam met Het gele huis in 2011, werkte Breure in 2012 voor Sophie in ’t Veld in het Europees Parlement en haalde zij in 2013 haar Master of Arts aan het Goldsmiths College in Londen. Hier realiseerde zij verschillende kunstprojecten, waaronder de multidisciplinaire galerie Flat34. Eenmaal terug in Nederland was Breure betrokken bij initiatieven als BAU, het Transitiebureau en Het Groene Cultuur Bureau, doceerde ze aan het Instituut voor Sociale Studies aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en leidde ze De Schaduwploeg tijdens het ITs Festival.
Het Veem Huis voor Performance is een internationaal productieplatform voor hedendaagse performance, gevestigd in Amsterdam, dat staat voor experiment, context en discours. De kunstenaar kan er onder begeleiding zijn artistieke praktijk ontwikkelen.

Blok 2: Diversiteit, sociale en culturele antropologie
Gastcurator wordt nader bekend gemaakt.

Blok 3: Sociologie en rechtsgeleerdheid

Dr. Marie Beauchamps is researcher at the Amsterdam School for Cultural Analysis, and lecturer in Literary and Cultural Analysis and at the PPLE College (Politics, Psychology, Law and Economics), University of Amsterdam. Her dissertation entitled Affective Identities, Denaturalisation and the Politics of Nationality in France (2015) investigates the prominence of denaturalisation within the politics of citizenship and nationality in France.

Mocht er tijdens de module vanuit de input van de deelnemers behoefte zijn aan extra expertise
( planoloog/ econoom/etc) dan is daar ruimte voor.

Blok 4: Presenteren in context
In dit blok presenteren de deelnemers alle plannen in context aan coaches en publiek.

De coaches
De coaches zijn professionals in de kunsten, hebben ervaring in coaching en affiniteit met de achtergrond van de studenten.

Formele informatie
Aanmelding
Aanmelden kan tot maandag 15 mei 2017, hierbij vragen wij de volgende stukken:
1.    Korte motivatiebrief
2.    CV
3.    Een omschrijving  van een project waaraan je eerder hebt gewerkt, een omschrijving van een project waaraan je binnenkort gaat werken en een omschrijving van een gedroomd project (max 2 A4).
Je kunt je aanmelden bij Jolien Scholte; Jolien.Scholte@ahk.nl
Deelnemers: minimaal 5, maximaal 10, vanuit verschillende disciplines. Waar mogelijk sluiten in het programma toehoorders vanuit de DAS / AHK gemeenschap aan.
Profiel van de deelnemer:
•    Nieuwsgierig, creatief, ondernemend, in staat tot verbeelding
•    Gemotiveerd tot verdiepend onderzoek en reflectie
•    Aantoonbare affiniteit voor kunst én (of) relevante werkervaring in de kunsten
•    HBO/ Universitaire Bachelor
•    Engels en Nederlandse taal machtig, zowel schriftelijk als mondeling
•    Werkend in de praktijk van de kunst

Voertaal: Nederlands en Engels.

Selectie
Selectie gebeurt op basis van schriftelijke motivatie, praktijkervaring, uitwerking van de opdracht en groepssamenstelling.

Aanmeldingen worden beoordeeld door een commissie met o.a. Marijke Hoogenboom, Gwenoële Trapman en één of meer coaches. Uiterlijk 28 mei wordt de selectie bekend gemaakt en kiezen we in gezamenlijkheid welke van de drie projecten je zal inbrengen in deze module.
Aanwezigheid is verplicht tijdens alle onderwijsdagen. De module Context is de tweede module ter ontwikkeling van de nieuwe masteropleiding.  Daarom is evaluatie van de module door de deelnemers van essentieel belang en eveneens verplicht.

Op de eerste dag  in blok 1 pitch je jouw project en de context waarin je deze plaatst. De uiteindelijke context waar alle projecten fictief plaats gaan vinden kiezen we op de eerste dag in gezamenlijkheid.
Afronding: Wie de module met goed gevolg heeft afgerond ontvangt na afloop een certificaat.
Kosten: 500,- euro, aan te schaffen literatuur.

Voor meer informatie en aanmelding: Jolien Scholte,  jolien.scholte@ahk.nl

Delen