Symposium: Creative producer

Internationale conferentie 2, 2014 het tweede internationale symposium Social Creative Enterprise, Making a Difference/Social Enterprise and the Role of the Creative Producer in times of Transition.

Internationale conferentie 1
, 2011
In het huidige politieke klimaat in Nederland wordt de waarde van kunst en cultuur wederom principieel ter discussie gesteld. Het publieke draagvlak hiervoor moet worden opnieuw bevochten. Met het tweetal Symposia CREATIVE PRODUCING en, LOCATIE, LANDSCHAP, THEATER wil de Theaterschool het debat over nieuwe vormen van cultureel ondernemerschap en kunstpraktijken in de openbare ruimte stimuleren. Lees meer

Delen