Thomas Spijkerman

Thomas Spijkerman (1985) is in 2008 afgestudeerd aan de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie. In zijn laatste jaar richtte hij muziektheatergezelschap Circus Treurdier op, waar hij sindsdien artistiek leider van is, theater en televisie bij maakt en door het hele land mee op het toneel staat. Circus Treurdier is in haar werk op zoek naar een versmelting van hoge en populaire kunst en brengt relevante sociaal-maatschappelijke thema’s in alternatieve theatersettings op wisselende locaties.
Per 1 september 2016 is Thomas Spijkerman daarnaast artistiek leider van de tijdelijke onderzoeksmaster 'Reinventing Daily Life' op het Sandberg Instituut, waar hij met een groep masterstudenten onderzoek doet naar de maatschappelijke positie van de kunstenaar en de processen die hierbij komen kijken. De groep onderzoekt het spanningsveld tussen toegepast en autonoom en de gewenste afstand en verhouding tussen publiek en maker. Ook is hij docent 'Grotesk Spel en Makend Spelen' aan de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie.

de lege winkel

Het onderzoek De Lege Winkel is begonnen vanuit de fantasie wat voor kunst er zou ontstaan wanneer een of meerdere kunstenaars zich zouden vestigen in een leegstaand, casco winkelpand in de Kalverstraat. Het concrete idee voor het onderzoek is ontstaan vanuit de behoefte om, net als in de onderzoeksmaster Reinventing Daily Life, te onderzoeken hoe een kunstenaar een waardevolle relatie kan aangaan met zijn of haar omgeving en de mensen die daarbinnen wonen, werken of langslopen. In dit geval in een omgeving waar de wet van vraag en aanbod, van marktwerking, dominant is. 

Zouden er in dialoog met een dergelijke omgeving andere vormen van waarde kunnen ontstaan? Zouden er ook winkels kunnen ontstaan die die waarden daadwerkelijk kunnen verkopen of zijn er andere transactiemogelijkheden denkbaar? Zouden deze winkels en hun mentaliteit een onderdeel van een nieuw straatbeeld en een andere levensinstelling kunnen worden?

Om de antwoorden op deze vragen te vinden worden een aantal interventies en vormexperimenten voorbereid, wordt daaraan voorafgaand het begrip 'leeg' gedefinieerd en wordt vooral hard gezocht naar een winkelpand in een drukke winkelstraat die deels betaald kan worden in een erkende muntsoort en deels in een waarde die nog niet als zodanig is gedefinieerd.

Delen