Rose Akras

Rose Akras is alumnus van de master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschoolvoor de Kunsten (AHK) en studeerde dans in São Paulo, Londen, New York en aan de SNDO, Academie voor Theater en Dans. Na een carriere als danseres, werkte ze in de performance en podiumkunsten in Nederland en Brazilië. Akras  is initiatiefnemer en directeur van de performancekunst week FLAM, Forum of Live Art Amsterdam. Zij is movement research (gast)docent aan de AHK sinds 2006 en geeft workshops in Europa en Brazilië voor dansers, acteurs, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, beeldende kunst en architectuur studenten.

In haar les onderzoekt ze het integrale lichaam en hoe deze zich verhoudt tot ruimte, waarbij ze zich op verschillende uitgangspunten richt: van het ontwikkelen van een persoonlijke bewegingstaal tot sociale communicatie. Als maker en programmeur is ze geïnteresseerd in de dialoog en transgressie tussen disciplines, in het speciaal in dans en de beeldende kunst.

Haar werken zijn onder anderen getoond in Julidans, Arti, Kunstvlaai, De Nieuwe Vide galerie, Nederland; Month of Performance Art, Berlin; VERBO / Galeria Vermelho, São Paulo en Manifesta 11/Cabaret Voltaire, Zürich. Ze is deelnemer in 'Let's keep secrets'  exhibition, over het werk van Michaël Gibbs (Stedelijk Museum, Soledad Senlle Art Foundation, november / december 2016).

Taking Place

Een essay – een visuele mapping – een dansend veld tussen mensen en gebouwen

Het doel van Taking Place is om de concepten van 'local' en 'localiteit' te onderzoeken in een snel ontwikkeld nieuwe stedelijk gebied. Wat maakt het dat iemand zich ‘local’ voelt op een bepaalde plaats en tijd? Resoneert dat fysiek? Ruimtelijk? Geografisch? Is het mogelijk om ‘localiteit’ te creëren?

‘Localiteit’ is een term die wordt gebruikt in verschillende disciplines van sociale geografie tot natuurkunde. Wat het altijd omvat is ruimte, tijd en een veld van communicatie tussen onderdelen. Is het mogelijk om een veld van interactie te creëren tussen de verschillende nieuwe gebruikers van de Overhoeks gebouwen om localiteit en het gevoel van locaal en buurt te ondersteunen en te verdiepen?

In dit onderzoek fungeert naast de kunst discipline ook stedelijke ontwikkeling, gentrificatie en de dynamiek van verbondenheid als uitgangspunt, samen met de verschijnselen van het Chinese plein-dansen. Het onderzoek Taking Place vertrekt vanuit de theorie en bevraagt middels een enquête hoe de gebruikers van de verschillende gebouwen hun ruimtelijke, sociale en geografische relatie met de omgeving zien. De verzamelde informatie zal resulteren in een visuele mapping en een essay. De uiteindelijke wens is om live een ludieke actie (een dans?) met de gebruikers te realiseren die plaats zal vinden in de ruimten tussen de gebouwen.

Delen