Oproep tot aanmelding: ATD Teacher-Researcher Fellowships Scheme 2024-2025

photo: shy*play, project: shy*play at PuntWG, Amsterdam

Gepubliceerd op

Oproep tot het indienen van aanvragen
Regeling ATD-beurs voor docenten en onderzoekers 2024-2025

Deadline: 2 april 2024

De Academie voor Theater en Dans nodigt docenten uit tot het indienen van aanvragen voor de derde ronde van de ATD Teacher-Researcher Fellowships beurs. 

Voor het schooljaar 2024-25 kent de Academie een Teacher-Researcher Fellowship toe waarmee een docent-onderzoeker gedurende 1 jaar, van september 2024 - september 2025, 1 dag per week een onderzoeksproject kan uitvoeren dat direct verband houdt met kunsteducatie aan de ATD. De docent-onderzoeker krijgt ook supervisie en begeleiding van het Lectoraat.

Het is ook mogelijk om als duo te solliciteren waarbij elke docent gedurende 1 jaar 0,5 dag per week betaald krijgt, of soortelijk.

Onderzoek is van fundamenteel belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. Deze regeling is bedoeld om docent-onderzoekers tijd, steun en structuur te bieden om onderzoek te doen dat een directe impact heeft op de onderwijsontwikkeling en ten goede komt aan de studenten. 

De ingediende projecten moeten een duidelijke output opleveren - uiteengezet in het aanvraagformulier - om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis wordt overgedragen aan het onderwijs en dat de resultaten van het onderzoek effectief worden gedeeld met anderen (docenten, studenten, professionals uit het veld, een breder publiek). De resultaten moeten aansluiten bij de vragen en methoden van het onderzoek - bijvoorbeeld workshops, een nieuwe onderwijsmethode, curriculumontwerp, voorstelling, film, installatie, publicatie enz. Voorbeelden van overdracht van onderzoek zijn het testen van een nieuwe cursus inhouden, het verbeteren van een bestaande cursus of het gebruik van het onderzoek als lesmateriaal, enz. 

Wat is onderzoek aan de ATD?

 • Het ATD Lectoraat gelooft hartstochtelijk in de noodzaak van een grotere gelijkheid tussen verschillende manieren van denken en vormen van kennis.
 • Wij werken met een open definitie van onderzoek als een proces van onderzoek dat leidt tot inzichten die met anderen worden gedeeld. 
 • Het ATD Lectoraat richt zich op praktijkonderzoek in de podiumkunsten: opgevat als onderzoek uitgevoerd in en door de praktijk, inclusief de praktijk van het geven van onderwijs. 


Voor wie?

 • De ATD Teacher-Researcher Fellowships beurs staat open voor aanvragen van alle huidige docenten aan de ATD inclusief artistiek leiders van voorbereidende opleidingen, Bachelors, Masters of 3e cyclus programma's.

Hoe solliciteren?

 • Om te solliciteren dient u vóór 2 april 2024 het volgende in te dienen bij Marilixe Beernink marilixe.beernink@ahk.nl
  - Aanvraagformulier (in het Nederlands of Engels)
  - 1x ondersteuningsbrief van een artistiek leider 
 • Projecten moeten verband houden met onderwijs aan de ATD en worden ondersteund door de artistiek leider van ten minste één relevante afdeling/opleiding. Als de aanvrager een artistiek leider is, dan moet hij/zij/hen een ondersteuningsbrief van een andere interne of externe partij overleggen die zijn/haar/diens voorstel kan aanbevelen in relatie tot de criteria.

Selectieprocedure en criteria
Aanvragen worden beoordeeld door een selectiecomité bestaande uit de ATD-directeur, de Lector, het Hoofd Beleid en een docent-onderzoeker. Wij streven ernaar de succesvolle kandidaten medio mei 2023 te informeren.

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel + portfolio (vragen, context, methode)
 • Relevantie voor / potentiële impact op het onderwijs aan de ATD 
 • Bewijs van onderzoekservaring van de docent en capaciteit om onafhankelijk onderzoek te verrichten 
 • Haalbaarheid: de docent heeft tijd om het onderzoek uit te voeren in relatie tot andere verplichtingen
 • Aansluiting bij de thema's van het ATD Lectoraat

Meer informatie over de ATD Teacher-Researcher Fellowships 
In 2023-2024 werden de ATD Teacher-Researcher Fellowships toegekend aan:

Aster Arribas (SNDO) in samenwerking met Antje Nestel, voor hun project “Neurodiversiteit als relatie in kunsteducatie”. Dit onderzoeksproject onderzoekt het potentieel van het neurodiversiteitsparadigma* als middel om inclusieve praktijken binnen het kunstonderwijs te produceren - onder meer door de ontwikkeling van een afdelingsoverschrijdende cursus voor studenten en docenten.

In 2022-23 zijn de ATD Teacher-Researcher Fellowships toegekend aan: 

Carly Everaert (Scenografie) voor haar project "Creating spaces for other(ed) bodies", om haar onderzoek naar theaterontwerppraktijken door de lens van intersectionaliteit voort te zetten en te ontwikkelen - met behulp van een samenwerkingsmethode om nieuw cursusmateriaal te creëren over uitvoeringspraktijken vanuit een zwart, trans/queer en disability justice perspectief. 

Roos van Berkel (ECD) en Esther Snelder (Mime) voor hun project "Perceiving Counterforce":
een interdisciplinair onderzoeksproject tussen mime en dans dat de perceptie en ambiguïteit van tegenkracht onderzoekt door middel van woord, beeld en beweging. Door middel van studio-gebaseerd onderzoek en interviews onderzoekt het duo het performatieve concept van "tegenkracht" en ontwikkelt het een curriculum door middel van een essay/boekje en een workshop.

Meer informatie?

 • Voor meer informatie over de Fellowships 2022-2023 kan je deelnemen aan de ATD Researcher Fellowship Sharing and Party op 29 januari van 17.00 tot 20.00 uur in Studio 8.09 als onderdeel van de Research Month.
 • Op 8 februari 2024 van 12:30 tot 13:30 uur wordt ook een online informatiebijeenkomst gehouden voor potentiële kandidaten. De zoom link voor deze informatiebijeenkomst is: 
  https://zoom.us/j/94394909686?pwd=bkxSTXkyZkxZU3JzOFZTaWxYdVFwQT09
  Meeting ID: 943 9490 9686
  Passcode: 874723
Delen