Naar inhoud
 

Aanmeldformulier

online tot 8 dec 2023

Aart Janszen Fonds

Het Aart Janszen Fonds is een supportregeling voor dansmakers, onderdeel van het ATD-fonds. Het Aart Janszen Fonds wil jonge dansers en choreografen met geldelijke bijdragen faciliteren in het maakproces van nieuw werk.

In de jaren 2003-2013 bestond Stichting Beheer PapaverStudios als huis voor jonge dansers en choreografen. In 2020 besloot het bestuur niet meer in te zetten op de realisering van eigen dansstudio’s maar op het ondersteunen van jonge studenten dans, mime en choreografie bij het maken van hun afstudeerwerk.

Nieuw en innovatief werk
Het Aart Janszen Fonds, genoemd naar de aanjager en drijvende kracht achter PapaverStudios, zet in op het stimuleren van de ontwikkeling van nieuw en innovatief werk waarin de mogelijkheden van interdisciplinariteit, cross-overs en nieuwe technologieën worden verkend en het maakproces verrijken. Het Fonds verstrekt hiertoe bijdragen aan afstuderende studenten van de Academie voor Theater en Dans (Masters en Bachelors) voor het maken en (doen) uitvoeren van een choreografie of mimografie.

Toekenningen
In het afgelopen studiejaar (2022/2023)heeft het AJ Fonds zeven studenten kunnen ondersteunen:
Alex Blum, Sister Songs (BA SNDO)
Joris Buizer, Fallin' (BA Theaterdocent)
Maud ter Haar, YORKAFOWRU (BA OPP)
Fariborz Karimi , Disclosed Presence (MA DAS Theatre)
Zander Porter, 3M0T1NG{/n3tw0rk1ng} (MA DAS Choreography)
Isadora Tomasi, I wanna tell you another story (MA DAS Theatre)
Pjotr Urbaniec, AVALANCHE (MA DAS Theatre)

Aanvragen
Denk jij in aanmerking te komen voor ondersteuning door het Aart Janszen Fonds, meld je dan uiterlijk 1 december as. aan voor een pitch en ontmoeting met de commissie, bestaande uit alumni en collega’s uit het werkveld. Middels het online aanmeldformulier (online tot 8 december 2023) geef je antwoord op een aantal vragen. De commissie zal de geselecteerde kandidaten uitnodigen voor een presentatie en gesprek op zaterdag20 januari 2024. Voor die bijeenkomst kun je zelf een presentatievorm bedenken waarmee je de commissie kunt laten zien waarom jouw afstudeerproject financiële ondersteuning verdient.


Commissieleden Aart Janszen Fonds
Moos van den Broek
Dalton Jansen
Hidde Aans-Verkade
Devika Chotoe
Lucie Huiskens

Het Aart Janszen Fonds is een van de fondsen onder de paraplu van het ATD Fonds. Andere fondsen die onder het beheer vallen zijn het Jan Kassies Fonds en de fondsen die de Top Naeffprijs, Henny Kamermandansersprijs en de André Veltkampbeurs uitreiken. Meer lezen over de verschillende fondsen die onder het ATD Fonds vallen of zelf een bijdrage doen? Dat kan via www.atdfonds.nl

Over Aart Janszen

Het Aart Janszen Fonds ontleent zijn naam aan Aart Janszen, die vanaf 1986 werkzaam was op de Theaterschool, de voorloper van de Academie voor Theater en Dans. Hij begeleidde de fusie van een aantal zelfstandige dansacademies tot één samengesteld geheel van vijf dansopleidingen, waaronder de gloednieuwe Jazz en Showmusical opleiding, de Moderne Theaterdans opleiding en de School voor Nieuwe Dansontwikkeling; opleidingen die toentertijd uniek waren binnen het Nederlandse theateronderwijs. Vanuit zijn betrokkenheid bij het maakproces van de dans, richtte hij in 2003, toen hij bij de academie met pensioen ging, PapaverStudios op als ‘huis voor jonge dansers en choreografen’, dat werd gevestigd in een verbouwde grote garageloods aan de Papaverweg in Amsterdam Noord. Het complex omvatte drie dansstudio’s die dansers en choreografen de gelegenheid boden om in een aantal weken een danswerk te maken, in te studeren en (met publiek) te try-outen.

Delen
 

Aanmeldformulier

online tot 8 dec 2023