Afstudeerproject: Der Bau

woensdag 17 april 2019, 18:30 - 21:30 uur
Floshal
Cruquiusweg 146-148
Amsterdam

Een afstudeerproject van Han Ruiz Buhrs, Adrian Linz en Anne van Buuren.
 
- Hoe leef je in transitie en word je één met je omgeving? -
 
Drie weken lang bezetten een groep makers en bouwers de Floshal in Amsterdam Oost: 900 vierkante meter pakhuis zonder enige opsmuk. Hier werken zij aan een doorlopende installatie waarin de individuele ervaring van de toeschouwer centraal staat. Dit onderzoek resulteert in een muzikale performance die gedurende drie dagen te bezoeken is op de aangegeven openingstijden.
 
- Als mens ben je constant in transitie, je verplaatst je van de ene naar de andere plek en moet je steeds weer verhouden tot je omgeving en je herinneringen. Het één worden met een nieuwe plek vormt je identiteit. Hoe kan je je binden aan een plek als je constant in transitie bent? Waar voel je je thuis, als je fluïde leeft? -
 
Openingstijden
17 april – 18:30 tot 21:30
18 april – 18:30 tot 21:30
19 april – 14:00 tot 16:00 
19 april – 19:30 tot 21:30

U kunt online kaarten reserveren. Klik op de datum en tijd van uw keuze en volg de instructies:

17 april 18:30
17 april 19:00
17 april 19:30
17 april 20:00
17 april 20:30

18 april 18:30
18 april 19:00
18 april 19:30
18 april 20:00
18 april 20:30

19 april 14:00
19 april 14:30
19 april 15:00
19 april 19:30
19 april 20:00
19 april 20:30

Let op: de horeca op locatie neemt enkel cash aan! De locatie is helaas niet voor rolstoelen toegankelijk.
Kaarten kunnen worden opgehaald in de Floshal, Cruquiusweg 148 Amsterdam en NIET bij het gebouw van de Academie, Jodenbreestraat 3.

Concept: Han Ruiz Buhrs (scenografie), Adrian Linz (regie), Lautaro Hochman (compositie)
Performers: Nora Ramakers, Nona Buhrs, Menzo Kircz, Saskia Wieser, Anna Lisa Grebe, Siebren Smink (gitaar), Teresa Costa (dwarsfluit), Mafalda Oliviera (bariton saxofoon)
Productie: Anne van Buuren (productieleider), Eline Elbersen (assistent), Zita de Vos (assistent)
Technische productie: Floris Vermist, Luca van Deurzen & Anique van Laar (assistent)
Technische ondersteuning: Jorik Damman & Wim Wildenbeest
Grafisch ontwerp: Jesse Smits

Met dank aan: Marc Warning, Carry Hendriks, Quirine Racké & Helena Muskens, Bart Visser, Steven van Watermeulen, Wouter van Loon, Annebeth Vlietstra, Lois Maat, Bas de Bruijn, Frits van Driel, Neal Groot, Gemma van Kruijsbergen, Fred Brinkhoff, Jacobine Oudijk

Met ondersteuning van: Academie voor Theater en Dans en AHK Interfacultaire projecten.
 
English version
 
A graduation project by Han Ruiz Buhrs, Adrian Linz and Anne van Buuren.
 
- How can you live in transition and be one with your environment? -
 
For three weeks a group of movers and shakers occupy the Floshal in the east of Amsterdam: 900 square meters of warehouse without any imagination. Here they work on an durational installation which is focused on the individual experience of the spectator. This research results in a musical performance that can be visited for three days during the indicated opening times.
 
- As a human being you are constantly in transition, you move from one place to another and you have to relate to your environment and your memories over and over again. Becoming one with a new place forms your identity. How can you commit to a place if you are constantly in transition? Where do you feel home, if you live fluidly? -

Opening hours April 17 – 18:30 until 21:30 April 18 – 18:30 until 21:30 April 19 – 14:00 until 16:00 and 19:30 until 21:30
You can make your reservations online. Click on the date and time of your choice and follow the instructions:

17 April 18:30
17 April 19:00
17 April 19:30
17 April 20:00
17 April 20:30

18 April 18:30
18 April 19:00
18 April 19:30
18 April 20:00
18 April 20:30

19 April 14:00
19 April 14:30
19 April 15:00
19 April 19:30
19 April 20:00
19 April 20:30

Please note: the bar only accepts cash! The location is unfortunately not wheelchair accessible.
Tickets are available at Floshal, Cruquiusweg 148 Amsterdam and NOT at the building of the Academy, Jodenbreestraat 3.

Concept: Han Ruiz Buhrs (scenography), Adrian Linz (director), Lautaro Hochman (composition)
Performers: Nora Ramakers, Nona Buhrs, Menzo Kircz, Saskia Wieser, Anna Lisa Grebe, Siebren Smink (guitar), Teresa Costa (flute), Mafalda Oliviera (baritone saxophone)
Production: Anne van Buuren (production manager), Eline Elbersen (assistant), Zita de Vos (assistant)
Technical production: Floris Vermist, Luca van Deurzen & Anique van Laar (assistant)
Technical support: Jorik Damman & Wim Wildenbeest
Graphic design: Jesse Smits

Thanks to: Marc Warning, Carry Hendriks, Quirine Racké & Helena Muskens, Bart Visser, Steven van Watermeulen, Wouter van Loon, Annebeth Vlietstra, Lois Maat, Bas de Bruijn, Frits van Driel, Neal Groot, Gemma van Kruijsbergen, Fred Brinkhoff, Jacobine Oudijk

With support from: Academy of Theatre and Dance and AHK Interfacultaire projecten.

Delen